Spetalen SFO

Det gis skolefritidstilbud til alle elever f.o.m. 1.klasse t.o.m. 4.klasse. 

SFO-leder er Maren Sofie Andersen, og rektor May Britt Glenge er faglig/administrativt ansvarlig.

Om Spetalen SFO

Vi bruker skogen hver dag og ønsker å gi barna gode og morsomme opplevelser ute i naturen.

Vi deler opp klassetrinnene slik at det alltid er igjen et klassetrinn på SFO-basen. Her har vi aktiviteter som for eksempel natursti, rebusløp, slåball, tauaktiviteter, eventyrstund, fotballskole, innebandyskole, sang og dansegruppe og frilek.

Vi har tre varme måltider og to brødmåltider pr uke. Vi deler opp klassetrinnene slik at de spiser i to omganger.

Vi har en tradisjon hvert år hvor vi har fotballturnering mot SFO på Karlshus skole. Denne dagen har vi også andre tilbud til de barna som ikke har lyst til å spille fotball, som tautrekking, svampekasting, sekkeløp og dansing. Vi serverer pølser og saft, og en is på slutten av dagen. Og i desember er det nissefest med besøk av julenissen.

Hovedmålet er at alle barna skal føle seg sett, trygge og ivaretatt.

Kontakt

Spetalen SFO
Telefon 474 50 251

(07.00 - 17.00)

Åpningstider

Mandag - Fredag 
Kl. 07.00 - 17.00