Spetalen skole

Spetalen skole er to-parallell fra 1.-7. trinn, med 240 elever. Vi flyttet inn i nytt, flott skolebygg desember 2017. Skolens satsningsområder er digitale hjelpemidler i undervisningen, lesing i alle fag, fysisk aktivitet og utvikling av barnas sosiale kompetanse