Bostøtte

Hvem kan få tilbudet?

Bostøtte er en statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.

Hvordan søke?

For å behandle din søknad vil vi trenge informasjon om dine boutgifter. Informasjon om inntekten din hentes inn automatisk.

Vedlegg til søknaden:

  • Husleiekontrakt, dersom du leier bolig
  • Nedbetalingsplan på boliglånet ditt, dersom du eier bolig
  • Dokumentasjon på eventuelle fellesutgifter, dersom du bor i borettslag, selveid bolig i sameie, aksjeleilighet eller obligasjonsleilighet
  • Dokumentasjon på eiendomskatt pr. år, dersom du bor i selveid bolig (enebolig)

Slik søker du bostøtte

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV i kommunen. Husbanken foretrekker elektronisk søknad, men dersom du fyller ut papirsøknad, skal den sendes til:

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 25. hver måned. Du får svar på søknaden innen 20. neste måned. Utbetaling av bostøtten er den ca 20. hver måned.

Hva skjer videre?

  • Får du bostøtte, overføres søknaden din automatisk til neste måned, hvis det ikke har skjedd endringer.
  • Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din automatisk overført til neste måned.

Husk å melde fra om endringer

Har inntekten din gått opp eller ned? Eller har noen flyttet inn eller ut av husstanden din? Skal du flytte? Husk at du har plikt til å melde fra hvis det skjer endringer som kan ha betydning for beregningen av bostøtte. Meld endringer på husbanken.no

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Slik klager du

Send klagen til: 
NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde

Kontakt

NAV Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde