Flyktningarbeidet i Råde kommune

I Råde er vi mange som jobber sammen for å inkludere flyktninger som bosettes i vår kommune, både kommune, frivillighet og næringsliv. Det er kommunestyret i Råde som bestemmer hvor mange flykninger vi skal ta imot hvert år. Flyktningtjenesten i Råde er en del av NAV, og er ekspertene på å ta imot flyktninger og finne et trygt sted å bo, og følge dem opp de fem første årene i Råde kommune. Flyktningtjenesten har også ansvar for Introduksjonsprogrammet som tilbys i kommunen.

Har du en bolig du kan leie ut?

Kontakt

NAV Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00