Startlån

Hvem kan få startlån?

For å kunne bli vurdert for startlån i Råde kommune forutsettes det at du er bosatt i Råde kommune på søknadstidspunktet med en botid på minimum 12 måneder. De som får tildelt startlån må kjøpe bolig i Råde kommune.

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Hva må du vite før du søker lån?

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.

Hva kan du få startlån til?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer på Husbanken sin hjemmeside

Hvordan søker jeg? 

Søk startlån hos husbanken

Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden hos NAV .
Søknader behandles fortløpende. 

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilget lånet ditt. Ta kontakt med kommunen når det gjelder betaling og andre spørsmål rundt lånet.

Kontakt

NAV Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde