Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Råde kommune får begrensede midler med tilskudd. Din økonomiske situasjon vil påvirke om du vil kunne få tilskudd og hvor mye tilskudd du vil kunne få.

Søk tilskudd - Husbanken

Tilskudd til etablering

Hvis du ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan du få tilskudd til etablering. 

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger.

Kontakt

NAV Råde
Telefon 55 55 33 33

Telefontid 08.00-15.00

Adresse

NAV Råde
Skråtorpveien 2A
1640 Råde