Tilgjengelighetserklæring

Denne erklæringen er en selvdeklarasjon som forteller i hvilken grad nettstedet rade.kommune.no etterlever kravene om universell utforming av et offentlig nettsted og hvilke planer Råde kommune har for å innfri kravene der det er avvik.

Tilgjengelighetserklæring

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder innen 1. februar hvert år.

Råde kommune er ansvarlig for denne nettsiden, og vi ønsker at alle skal oppleve at nettsiden er brukervennlig. Derfor arbeider vi kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen, og benytter relevante standarder for tilgjengelighet.

Rade.kommune.no tilgjengelighetserklæring

Råde kommuneTV tilgjengelighetserklæring

Råde bibliotek søkesider tilgjengelighetserklæring

Krav og retningslinjer

Retningslinjene for tilgang til webinnhold (WCAG) definerer krav for å forbedre tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Oversikt over gjeldende krav og regelverk for universell utforming av nettsider - uutilsynet.no

Testresultater

Vi tester jevnlig nettsidene våre. Testingen gjør vi selv og i samarbeid med leverandør. 

I erklæringen vår vil du se at vi har brudd på 10 av 47 krav i regelverket. Det vil si at nettstedet er delvis i samsvar med kravene til universell utforming av IKT.

Dette skal vi jobbe med i 2024

Selv om vi gjør vårt beste for at alt innhold på rade.kommune.no skal være universelt utformet, vet vi at det kan finnes mangler.

  • PDF-dokumenter og andre delte og publiserte dokumenter kan ha mangler i formatering, struktur og bilder/illustrasjoner.
  • Enkelte tredjepartsløsninger kan være mangelfulle med hensyn til universell utforming.

Dette jobber vi med internt for å forbedre innholdet:

  • Legge til alternativ tekst på alle bilder og visuelt innhold på nettsiden 
  • Skrive klart og tydelig språk
  • Teksting eller tekstalternativ til video 
  • Ny forside på nettsiden til Råde bibliotek
  • Intranett

Dette jobber vi med i samarbeid med leverandørene:

  • Riktig koding av innhold
  • Riktig fremstilling av tredjepartsinnhold

Gi oss tilbakemelding

Vi får daglig mange tilbakemeldinger på innholdet på rade.kommune.no. 

Er det noe som ikke fungerer som det skal, eller går du glipp av innhold på grunn av at nettsidene ikke er universelt utformet?

Bruk de røde og grønne knappene nederst på siden, send en e-post til amalie.hakonsen@rade.kommune.no.

Kontakt

Amalie Klevås Håkonsen
Kommunikasjonsrådgiver
E-post
Mobil 90 71 52 00