Vannforsyning

MOVAR produserer regionens drikkevann ved Vansjø Vannverk og leverer vann til eierkommunene Moss, Rygge, Råde og Vestby. Vannverket forsyner også noen områder i Våler og Fredrikstad kommune.

Vannforsyning - MOVAR

Mens MOVAR er ansvarlig for produksjon av drikkevannet, er kommunene ansvarlige for leveransen til forbrukerne gjennom det kommunale ledningsnettet og for at hygienisk sikkerhet og kvalitet opprettholdes under transporten.

MOVAR sin målsetting er å levere et sikkert, trygt og stabilt drikkevann med en vannkvalitet som minst tilfredsstiller kravene i drikkevannsforskriften.
 

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781