Driftsmeldinger

Kommunens innbyggere blir fortløpende informert ved feil/skader på veinettet.

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 470 34 520
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 458 88 946
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør
E-post
Mobil 404 01 781