Politisk behandling av kommuneplanens arealdel

Den 6. mai 2021 ble kommuneplanens arealdel behandlet i formannskapet i Råde. For å se vedtaket og møteprotokoll, trykk her (PDF, 384 kB).

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal.

Vedtatt endringer i planforslaget

Med bakgrunn i formannskapets vedtak vil det nå jobbes videre med endringene i planforslaget. Her vil administrasjonen bearbeide både plankart, bestemmelser og planbeskrivelse for å imøtekomme endringene som er vedtatt. I tillegg vil administrasjonen gjøre nye vurderinger for endringer som ikke er vurdert, samt gjøre tilleggsutredninger.

Endring i fremdriftsplan

Som følge av at det må gjøres nye utredninger og vurderinger vil fremdriftsplanen bli endret. Det er planlagt at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn etter sommeren 2021.

Aktivitet Periode
Innspillsfase Januar - oktober 2019
Utredningsarbeid Mars 2019 - januar 2020
Utarbeide planforslag Desember 2019 - februar 2021
Høring og offentlig ettersyn August/september 2021
Bearbeiding av planforslag September/oktober 2021
Politisk behandling og vedtak Desember 2021