Stramt budsjett med optimisme for fremtiden 

Råde kommune skal være en god kommune å leve i og bo i, både i dag og i årene som kommer. Vi er stolte av å kunne levere gode tjenester til innbyggerne hver dag. Kommunedirektøren forteller at det er et stramt budsjett, men at vi sammen skal få det til i Råde. 

Fotografi av kommunedirektør som står på talerstolen ved fremlegging av forslag. - Klikk for stort bildeKommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld la frem forslag til budsjett og handlingsplan torsdag 03.11.22

Kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld la torsdag 03.11 frem forslag til budsjett og handlingsplan for årene 2023-2026. I fireårsperioden 2023-26 får Råde kommune et forventet overskudd på 3,4 millioner. I budsjettet ligger det en forutsetning om at kommunen må effektiviseres for 6 millioner fra 2024.  

Råde kommune må effektiviseres 

For å kunne opprettholde det gode tjenestenivået også i årene som kommer, må tjenesteomfang, kapasitet og kvalitet vurderes kontinuerlig. Det krever omfattende omstilling av tjenesteproduksjonen, og vi må tørre å utfordre det kjente og utforske det ukjente. Dette er et strategisk valg for å sikre at Råde er i stand til å møte fremtidens utfordringer. 

Hun sier at i løpet av 2023 skal kommunen utarbeide konkrete effektiviseringstiltak. Sammen skal vi skape en endring i Råde kommune, men denne gangen vil vi nok ikke klare å gjennomføre reduksjonen uten at det får følger for dagens tjenestenivå. 

Mange nye satsinger for fremtiden 

Kommunedirektøren er optimistisk for fremtiden og gleder seg til å arbeide videre med utviklingen av Råde. Blant investeringene som planlegges i 2023 er vann- og avløpsinvesteringer, investeringer på digitalisering og velferdsteknologi, boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eiendomsutvikling og Gang- og sykkelvei Karlshus-Tomb. 

- Vi i Råde er godt i gang med å legge til rette for å møte fremtidens utfordringer og vi ønsker at alle skal være med å bidra. Selv om det er et stramt budsjett har jeg tro på at vi sammen kan få det til. 

Senere i perioden er det flere spennende investeringsprosjekter som skal utredes. Blant disse er Langhuset kulturhus og boliger i Øvre Langbråten. I tillegg trenger Råde kommune et nytt helsebygg, men dette er ikke lagt inn i investeringsplanen. For å starte planlegging gjennomføres forprosjektet i 2023.  

- Sammen skal vi gjøre Råde til et godt sted å leve og bo for alle i alle aldre, legger kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld til.  

Kommunedirektørens forlag til økonomiplan og handlingsprogram 2023-26 kan du lese her:
Økonomiplan og handlingsprogram 2023-26 - Råde kommune (PDF, 2 MB)

Kommune-TV 

Budsjettfremleggelsen kan du se på kommune-TV. Link her: Direktesending 3. november fra budsjettfremlegget kl. 16.00 og kommunestyret kl. 17.30 - Hovedportal (rade.kommune.no)

Viktige datoer: 

24.11.22 
Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag 

08.12.22 
Kommunestyret behandler formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan og det blir fattet et vedtak.