Stramt budsjett med optimisme for fremtiden 

Råde kommune skal være en god kommune å leve i og bo i, både i dag og i årene som kommer. Vi er stolte av å kunne levere gode tjenester til innbyggerne hver dag. Kommunedirektøren forteller at det er et stramt budsjett, men at vi sammen skal få det til i Råde. 

Kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld la frem forslag til budsjett og handlingsplan torsdag 03.11.22

Kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld la torsdag 03.11 frem forslag til budsjett og handlingsplan for årene 2023-2026. I fireårsperioden 2023-26 får Råde kommune et forventet overskudd på 3,4 millioner. I budsjettet ligger det en forutsetning om at kommunen må effektiviseres for 6 millioner fra 2024.  

Råde kommune må effektiviseres 
For å kunne opprettholde det gode tjenestenivået også i årene som kommer, må tjenesteomfang, kapasitet og kvalitet vurderes kontinuerlig. Det krever omfattende omstilling av tjenesteproduksjonen, og vi må tørre å utfordre det kjente og utforske det ukjente. Dette er et strategisk valg for å sikre at Råde er i stand til å møte fremtidens utfordringer. 

Hun sier at i løpet av 2023 skal kommunen utarbeide konkrete effektiviseringstiltak. Sammen skal vi skape en endring i Råde kommune, men denne gangen vil vi nok ikke klare å gjennomføre reduksjonen uten at det får følger for dagens tjenestenivå. 

Mange nye satsinger for fremtiden 
Kommunedirektøren er optimistisk for fremtiden og gleder seg til å arbeide videre med utviklingen av Råde. Blant investeringene som planlegges i 2023 er vann- og avløpsinvesteringer, investeringer på digitalisering og velferdsteknologi, boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eiendomsutvikling og Gang- og sykkelvei Karlshus-Tomb. 

- Vi i Råde er godt i gang med å legge til rette for å møte fremtidens utfordringer og vi ønsker at alle skal være med å bidra. Selv om det er et stramt budsjett har jeg tro på at vi sammen kan få det til. 

Senere i perioden er det flere spennende investeringsprosjekter som skal utredes. Blant disse er Langhuset kulturhus og boliger i Øvre Langbråten. I tillegg trenger Råde kommune et nytt helsebygg, men dette er ikke lagt inn i investeringsplanen. For å starte planlegging gjennomføres forprosjektet i 2023.  

- Sammen skal vi gjøre Råde til et godt sted å leve og bo for alle i alle aldre, legger kommunedirektør Inger Skarpholt Fjeld til.  

Kommunedirektørens forlag til økonomiplan og handlingsprogram 2023-26 kan du lese her:
Økonomiplan og handlingsprogram 2023-26 - Råde kommune (PDF, 2 MB)

Kommune-TV 
Budsjettfremleggelsen kan du se på kommune-TV. Link her: Direktesending 3. november fra budsjettfremlegget kl. 16.00 og kommunestyret kl. 17.30 - Hovedportal (rade.kommune.no)

Viktige datoer: 
24.11.22 
Formannskapet behandler kommunedirektørens forslag 

08.12.22 
Kommunestyret behandler formannskapets innstilling til økonomi- og handlingsplan og det blir fattet et vedtak.