Strandrydding

Hver dag er en strandryddedag! Råde kommune oppfordrer alle til å plukke så ofte de kan!.

Hvordan kan jeg delta?

Selv om vi oppfordrer alle til å registrere sin aksjon i Ryddeportalen er ikke dette noe man må gjøre for å delta. Det viktigste er at man plukker og bidrar til å holde vår flotte kommune fri for søppel.

På Ryddeportalen til Hold Norge Rent finner du forsøplede områder og planlagt aksjoner som er åpne for påmelding. Her kan du også melde på egne aksjoner. Ryddeportalen er et viktig verktøy for å koordinere strandryddedagen og brukes for påmelding, registering og kommunikasjon i forbindesle med opprydding av herreløst avfall. Når aksjonen er over, oppfordrer vi også til registering av antall kg innsamlet avfall og antall meter ryddet.

Ønsker du/dere å være med å rydde en strand i Råde så meld på din ryddeaksjon. .

Hvor kan jeg få gratis avfallsekker?

Avfallsekker og hansker kan hentes hos miljørådgiver på Virksomhet teknisk, hverdager kl 10.00 - 14.00 (stengt mellom 11.00 - 11.30), eller send epost/ring for å avtale tid.

Hvor kan jeg levere de fulle sekkene?

  • Avfallssekkene kan levers gratis hos MOVAR på Solgård Avfallsplass.  
  • For avtale om henting / levering av fulle sekker fra strender i Råde ta kontakt med Råde kommune v/Kristine Skjæggestad Bergseng, miljørådgiver, på E-post kristine.skjaeggestadbergseng@rade.kommune.no Evt. På tlf.: +47 92 63 35 62. Oppgi strand, ditt navn og telefonnummer. E-posten merkes i emnefeltet med Strandrydding
  • Husk å knytte igjen søppelsekkene før du går fra dem.

Følg Plukk Plasten på Facebook for jevnlig oppdatering om strandrydding i Mosseregionen

Mer informasjon

Vil du lære mer om strandrydding og hvilken innvirkning plast har på naturen så kan du lese mer på sidene til holdNorgerent.

Kontakt

Kristine Skjæggestad Bergseng
Miljørådgiver
E-post
Telefon 92 63 35 62