Forskrift om vann- og avløpsgebyr

Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr for Råde kommune ble fastsatt i kommunestyret den 14.10.2004 og ble satt i verk fra 01.01.2018

Innhold

 1. Gebyrplikt
 2. Definisjon av avløpsledning
 3. Gebyrformer
 4. Gebyrsatser
 5. Tilknytningsgebyrer
 6. Årsgebyr
 7. Fradrag i gebyret
 8. Tillegg i gebyret
 9. Bestemmelser for installasjon og bruk av vannmålere
 10. Innbetaling av årsgebyret
 11. Overgangsregler, ikrafttreden

Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr for Råde kommune (PDF, 871 kB)

Kontakt

Tomas Homstvedt
Vei, vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 470 34 520
Lars-Erik Thoresen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 404 01 781
Svein Thomas Marcussen
Vann og avløp -ingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 458 88 946