Samhandlingsmodell for utsatte barn og unge

Samhandlingsmodellen hjelper oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av gravide, barn og ungdom samt deres familier - på tvers av tjenester og organisasjonsnivå. Den synliggjør hvordan planer, rutiner, møtearenaer og tiltak på ulike nivå i vår kommune sikrer at barn og ungdom får rett hjelp til rett tid. Samhandlingsmodellen viser hvordan vi jobber tverrfaglig, systematisk og kunnskapsbasert for å følge opp barn, unge og deres familier.

Modellen viser innsats på tre nivåer: Kommune, tjeneste og individ.

 

Bilde av Råde kommunevåpen, grønn med gul stipe diagonalt

Kommunenivå

Styringsdokumenter og planer

 

Illustrasjonsbilde av 4 animert figurer som holdr hver sin puslespillbrikke sammen til et puslespill i fargene rdøt, gult, grønt, blått

Tjenestenivå

Tverrfaglig samarbeid 

 

Figur av en rød dame

Individnivå

Barn, unge og foresattes møte med tjenestene

Riktig forebygging kan gi store gevinster i arbeidet vårt for barn og unge som har noe de strever med.

Vår kommune har derfor utarbeidet en samhandlingsmodell som skal hjelpe oss med å sikre tidlig identifikasjon og koordinert oppfølging av målgruppen på tvers av tjenester og nivå.