NB ved mistanke om vold eller overgrep skal du ta direkte kontakt med Politi på nødnummer 112 eller Barnevernstjenesten 69295000

Kommunenivå