BTI- Bedre tverrfaglig innsats

Bedre Tverrfaglig Innsats, BTI, er en samhandlingsmodell som beskriver den sammenhengende innsatsen i og mellom tjenester rettet mot barn, unge, gravide og familier som det er knyttet en uro eller bekymring til.

BTI skal bidra til at barn, unge, gravide og familiene deres får helhetlig og god hjelp så tidlig som mulig. 

BTI- bedre tverrfaglig innsats, https://www.rade.kommune.no/bti/individniva/.