Viktig kontaktinformasjon

Barneverntjenesten 

Tlf: 69 29 50 00  

Barnevernsvakt etter 15.30 på hverdager og i helger:
Tlf. 95 05 92 17 

Helsestasjon og skolehelsetjenesten 

Tlf: 69 29 50 50  

Psykisk helse og rus 

Tlf: 69 29 50 00

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)  

Tlf: 69 29 50 00

Kultur og fritid  

Tlf: 98 24 01 54 

Bibliotek 

Tlf: 69 29 50 53 

 

Alarmtelefon for barn og unge                

Tlf: 116 111 

Politi 

Telefon: 02800 (Landsdekkende)                                                      
Nødnummer: 112 
E-post: www.politiet.no