Ingen lærere i streik i Råde

Konflikten mellom KS og skoleorganisasjonene er fortsatt ikke løst. Det har vært opptrapping av streiken i flere omganger, men Råde kommune er fortsatt ikke direkte berørt av streiken.  Kommunen blir varslet om dette fire dager i forveien. Vi vil da fortløpende informere om endringer og konsekvenser av streiken.