Stram økonomistyring og harde prioriteringer over flere år begynner å gi resultater. 

Råde kommune endte opp med et positivt resultat på 13,3 millioner kroner i 2020. Netto driftsresultat, som omfatter alle kommunens driftsinntekter og -utgifter, er på 10,8 mill. kroner, tilsvarende 1,75% av «sum driftsinntekter».

Dette er et godt resultat for Råde kommune og viser at vi må fortsette det gode samarbeidet på alle nivåer for å sikre et bærekraftig handlingsrom, slik at vi kan ivareta kommunes tjenesteportefølje og de planlagte investeringer for årene som kommer.  

Råde kommune har i kveld, 17.01.2021 besluttet at Tomb vgs settes i rødt beredskapsnivå som følge av pågående smitteutbrudd av Covid-19 ved skolen.

Råde kommune følger nå nasjonale koronatiltakene, med lokale anbefalinger, siden regjeringen avslutter de regionale tiltakene. 

Regjeringen har besluttet å avslutte regionale tiltak for kommuner i Oslo og Viken (Ring 1 og Ring 2-systemet). Beslutningen er tatt i samråd med kommunene.

Råde kommune følger fra 11. februar regjeringens videreføring av tiltak for ring 2 som nå også kalles tiltaksnivå D - Noe forhøyet tiltaksnivå. 

Smittesituasjonen  i Norge er uoversiktlig, og det blir stadig funnet tilfeller av mer smittsomme virusvarianter. Derfor videreførers i stor grad tiltakene som skal begrense smittespredningen i forbindelse med Nordre Follo-utbruddet og Halden-utbruddet. 

De folkevalgte vedtok i kommuestyret 05.02.2021 at tittel på rådmannen blir "kommunedirektør". 

Dette er i tråd med den nye kommuneloven om en kjønnsnøytral tittel.

Råde kommune har startet vaksinering mot COVID-19 og har behov for frivillige til å bidra i dette arbeidet.

Det er mange arbeidsoppgaver som frivillige kan bidra med og du trenger ikke å være helsepersonell. Det vil være behov for verter som skal veilede og ledsage,  samt bistå i registrering ved vaksinasjonsstedet. I tillegg til dette er vi i behov av transporttjenester til og fra vaksinasjonsstedet som per tiden er på Bøndenes hus.

Ønsker du å bidra i dette viktige arbeidet, kan du kontakte frivilligsentralen på tlf, 47971176, hverdag mellom kl. 09.00-12.00

 

Kriseledelsen i Råde kommune informerer om nye tiltak og regler, koronatesting, vaksinering.

Råde kommune følger den alvorlige smittesituasjonen med den engelske koronavirusvarianten i Nordre Follo tett.

Vi har i dag (23.01.2021) hatt møte med nasjonale helsemyndigheter og Statsforvalteren, og avventer ny nasjonal forskrift for nabokommuner til de kommunene som er direkte berørt av utbruddet i Nordre Follo.

Enn så lenge opprettholder vi de tiltak vi har og gjennomfører ingen ytterligere innstramminger. Vi vil informerer fortløpende om det vil skje forandringer.

Råde kommune vil fra 25.01.2021 fakturere for tester som blir pålagt enkelte grupper og privatpersoner.

Råde kommune "Har glitrende framgang i flere sektorer", het artikkelen som nettopp har stått i Kommunal Rapport.