Råde kommune søker flere støttekontakter. Vil du bidra til at andre får en bedre hverdag, og er over 18 år? Bli støttekontakt!

Støttekontakten må legge fram gyldig politiattest

Flere opplysninger får du ved å kontakte Tildelingskontoret tlf.91692399

For at alle abonnenter skal få vann ved høyt sommerforbruk, er det innført vanningsrestriksjoner fra dags dato og inntil videre.

Den 6. mai 2021 ble kommuneplanens arealdel behandlet i formannskapet i Råde. For å se vedtaket og møteprotokoll, trykk her (PDF, 384 kB).

Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som bestemmer hva arealene i kommunen skal brukes til. Planen bestemmer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke som ikke skal.

Politiske møter vil avholdes fysisk på rådhuset. 

Ønsker du å være tilhører til enten Formannskapet, Administrasjonsutvalget, Helse-, omsorg- og velferdsutvalget eller Samfunnsutvalget, så ta kontakt på epost i forkant av møtet, slik at vi kan åpne dørene for deg.  

Under finner du informasjon om hvilken epost du skal bruke. 

Mandag 13. september 2021 er det Stortings- og sametingsvalg. I den anledning trenger Råde kommune personer til å jobbe i valglokalene våre søndag 12. og mandag 13. september. 

For at kommunen skal ha nok ressurser til å gjennomføre valget samtidig som vi ivaretar smittevernet i forbindelse med koronasituasjonen, trenger vi flere valgmedarbeidere enn vanlig.

Det ble natt til 27.mai enighet mellom KS og tre av de fire forhandlingssammenslutningene; LO kommune, YS kommune og Akademikerne i mellomoppgjøret 2021. Unio valgte imidlertid å si nei, og streik for 7.390 av deres medlemmer i kommuner og fylker er dermed et faktum fra torsdag 27.mai.

  

Etter en helhetsvurdering har kriseledelsen i Råde kommune valgt å følge regjeringens plan for gjenåpning, trinn 2, med lokale anbefalinger fra 27. mai 2021.

Selv om vi nå åpner mer opp i Råde, så er det fremdeles regler og anbefalinger å følge, vær fortsatt forsiktig og følg smittevernreglene som gjelder.

For Råde kommune er det kun Fagforbundet som foreløpig har varslet plassfratredelser for 17 av sine medlemmer fra arbeidstidens med en eventuell start torsdag 27.mai. Dette gjelder er hovedsakelig personer fra administrasjonen på rådhuset og byggesak på Virksomhet miljø, plan og teknikk.

Ordfører og kommunaldirektøren er mediekontaktene våre i denne saken.

 

Fra og med mandag 10. mai går Råde kommune ut av tiltaksnivå 5B i koronaforskriften, og over på nasjonalt tiltaksnivå sammen med bla. Moss, Fredrikstad og Sarpsborg. Lørdag 8. mai vedtok formannskapet i kommunen noen lokale innstramminger som er strengere enn de nasjonale tiltakene. Disse vil gjelde for Råde fra mandag 10. mai.

Råde tilbyr gratis koronavaksine til alle over 18 år som bor i Råde kommune. Du kan nå registrere deg og bestille time dersom du ønsker å bli vaksinert. 

Har du allerede fått 1. dose av vaksineringen trenger du ikke å registrere deg. Da er du allerede i systemet og skal følge tidligere gitt beskjed om time for dose 2.