For å kunne stemme ved høstens valg til Kommunestyret og Fylkestinget  må du stå i manntallet. Manntallet blir lagt ut på rådhuset i Råde 12. juli og vil ligge ute til og med valgdagen 9.september. 

Årets parkfestival er fra 10-12 oktober. Mer info om parkfestivalen finner du på http://www.radeparkfestival.no/ Billetter får du kjøpt på  https://www.ticketmaster.no/artist/rade-parkfestival-billetter/972245

Nytt av året er at du også kan kjøpe billetter i resepsjonen på rådhuset, vi tar Vipps som betalingsmiddel.  

Kultur- og Bragdpris 2019

NY frist for innsendelse av forslag til kandidater er 01. august 2019

Kulturpris 2019

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde enkeltpersoner.

Lag eller foreninger som på kultursektoren har nedlagt/nedlegger et særlig betydningsfullt arbeid til gagn for 

bygda, kan også komme i betraktning.

 

Bragdpris 2019

Bragdprisen kan tildeles personer, lag eller foreninger i Råde kommune som har

utført fremragende prestasjoner innenfor sitt felt det siste året.

 

Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post til: kultur@rade.kommune.no

 

Prosjektmidler 2019

Frist for innsendelse av søknad er 1. august 2019

Det er mulig for lag- og foreninger å søke prosjektmidler til ny aktivitet for voksne: kr. 25.000

 

• Det må klart framgå av prosjektbeskrivelsen hva som er nytt med aktiviteten og hvordan den utstår fra den aktivitet laget/foreningen normalt bedriver

• Søknaden egenformuleres og sendes Kulturkontoret pr. mail; kultur@rade.kommune.no

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no

Velgere som som trenger å stemme i tiden mandag 1. juli til og med fredag 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Fristranda Oven  temp. 18
Storesand Oven temp. 17
Saltholmen temp. 17,5
Halvorsrødtangen Vansjø temp. 18,5
Borgebunn Vansjø temp. 18

 

Har du noen forslag til gode navn på disse politiske utvalgene, send dem til oss innen 26.juni!

 

Les mer på MOVAR sine sider ved å trykke på linken under.

Prøveprosjekt i Råde

 

Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø

Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkjent mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Her finner du kjøreruta for sommeren 2019

 

På mandag besøkte digitaliseringsministeren Råde. Han fikk en omvisning på bedriften New Wave og sett hvordan de bruker robotisering for å øke effektiviteten i samarbeid med de ansatte.

Etter omvisningen presenterte rådmannen Inger Skarpholt Fjeld hvordan Råde kommunen jobber med digitalisering for ministeren. Hennes fokus var på de ansatte som skal gjennomføre digitaliseringen. At kommunene og forskjellige etater må få datasystemer som snakker sammen. Fjeld fortalte også at Råde kommune har vært fyrtårn med at barnevernet var først ute i Østfold med nettbrett til ansatte i barnevernet. Dette er viktig for sikkerhet av informasjon ikke kommer på avvei og at man slipper dobbelt registrering. Kommunen er sammen med Oslo kommune og noen få andre kommuner først ute med Min side på hjemmesiden. I tillegg bruker kommunen en del systemer innenfor helse, og jobber også med robotisering av enkelte tjenester til innbyggerne kunne stabsleder Hans Moan fortelle digitaliseringsministeren.

 

Fant du det du lette etter?