Kulturprisen 2020 går til Råde Bondelag for deres innsats på de fleste kulturarrangementer i bygda, og for at de fremmer Smaken av Råde. Vi gratulerer.

På grunn av den pågående pandemien må de som ønsker å være tilhørere til våre politiske møter sende epost til caap@rade.kommune.no

Råde kommune oppfordrer nå til bruk av munnbind på offentlig transport dersom man ikke klarer å opprettholde enmetersregelen. I enkelte situasjoner der det er umulig å holde 1 meter avstand til andre, anbefales munnbind som et tilleggstiltak for å hindre smitte fra personer med covid-19 uten symptomer når det er økende smittespredning.

Gutt med funksjonsnedsettelse trenger støttekontakt og avlaster. Opplæring vil bli gitt 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har som engangsbevilgning gjennom Viken fylkeskommune tildelt Mosseregionen (Moss, Råde og Våler kommuner) 3,1 mill kr som krisepakke for å motvirke negative effekter av koronatiltak.

Dette spørsmålet er det kanskje mange som lurer på i disse dager. Under finner du oppdaterte råd som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage/skole og SFO.

Råde kommune vil i løpet av perioden september-oktober 2020,
gjennomføre tilsyn av mindre avløpsanlegg i kommunen. Ditt avløpsanlegg er blant de som får tilsyn i denne perioden. 

 

 I dag har kommunen åpnet nytt testsenter for Korona i Skoleveien 5, tidligere tannlegebygget.  Hit kan innbyggerne komme og få tatt prøve for å finne ut om de er Koronasyke. 

Henvendelser gjøres til telefonnummer 404 04 919 (Koronalegevakten), akkurat som tidligere.

Teststasjonen er etablert på en uke med intens tilrettelegging, opplæring og trening, slik at Rådes innbyggere nå har en teststasjon i egen kommune.

 MidtstillMandag den 14. september åpner Råde kommunes koronateststasjon.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.