Råde kommune vil fra 25.01.2021 fakturere for tester som blir pålagt enkelte grupper og privatpersoner.

Råde kommune "Har glitrende framgang i flere sektorer", het artikkelen som nettopp har stått i Kommunal Rapport.

 

På grunn av den pågående pandemien vil alle vår politiske møter onsdag 20. janaur og torsdag 21. januar avholdes som videomøte på Zoom. Ønsker du å være tilhører til en av møtene kan du det ved å følge anvisningen under.

I tillegg til de nasjonale regler og anbefalinge fra regjeringen har formannskapet etter anbefaling fra kriseledelsen i kommunen, i dag 19.01.2021 vedtatt videreføring av den lokale midlertidige forskriften.  

   

  Regjeringen videreførte fra 20. 01.2020 i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stoppe en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. Det nasjonale tiltaksnivået for skoler nedjusteres til gult nivå, og lokale idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge frarådes ikke lenger. Anbefalingen om å unngå besøk hjemme videreføre ikke, men alle bør begrense sosial kontakt.

  Råde kommune har fra 18.01.2021 opprettet en kontakttelefon for de som kunne trenge å ha kontakt med kommunen når det gjelder koronavaksine.

  Råde kommune holder nå på å lage en ny boligsosial handlingsplan. Boligsosialt arbeid handler både om å skaffe boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet og styrke den enkeltes mulighet til å mestre boforholdet.

  I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi å vite hva innbyggerne i både Råde og kommunene rundt mener er viktig i forhold til boliger og nærmiljø.

  For å delta på undersøkelsen trykk her.

  Personer som ankommer Norge skal før innreise registrere opplysninger som er nødvendige for å sikre etterlevelse av karanteneplikten, for å styrke smittevernarbeidet og bidra til bedre smitteoppsporing.

   

  I dag 12.01.2020 lanseres Kompetansebroen Østfold som er en portal for kunnskapsdeling i helsetjenesten. Råde kommune er med på dette samarbeidet.

  Fra 12.01.2021 går nivået ned fra rødt til gult i barneskoler og barnehager. Det gjelder også private barnehager i Råde. De som er berørt av dette, barn, elever, foreldre og ansatte har blitt varslet om hva dette innebærer.

  Det gjøres vurderinger fortløpende om endringer av tiltak. Målet er at elevene primært er på skolen og at barnehagetilbudet ivaretas. 

  Ungdomsskolen og videregående
  Ungdomsskolen og videregående skoler er fortsatt på rødt nivå i følge nasjonale anbefalinger.