Nyheter fra Råde kommune

Mandag 2.januar starter Sveinung Olavesen som vår nye virksomhetsleder for oppvekstområde Saltnes.

 

Råde kommunes økonomiplan og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 8. desember. Formannskapets behandling og forslag til innstilling er tilgjengelig for alminnelig innsyn på www.rade.kommune.no  etter behandlingen i formannskapet 24.november.

Onsdag 23. og torsdag 24 november vil det være Formannskapet, Samfunnsutvalget og Helse-, oppvekst og velferdsutvalget. Møtene er åpne for publikum.

Les av vannmåleren og rapporter målerstanden så snart som mulig, senest innen torsdag 15. desember 2022.

Det er nå anledning for alle innbyggere over 18 år til å få 4. vaksinedose hvis de ønsker dette. Mer informasjon om vaksinering og vaksinasjonsdatoer finner du her.

Vi oppfordrer alle som har mulighet til det å benytte selvbetjeningsløsningen for å bestille time.
Bestille time til vaksinering

Det blir asfaltering i Andersrødveien mandag 21. og tirsdag 22. november. Noe omkjøring og venting påregnes. 

 

Vi ønsker hjertelig velkommen til et lite julemarked i kantina på Helsehuset.
Når: Tirsdag 29. november 
Tidspunkt: 11.00- 14.00

Formannskap og administrasjon har vært på studietur til sykehjem Frogn og Drammen. Der har de bygget helsebygg og målet for turen var å få ideer, innspill og erfaringer til byggingen av nytt helsehus i Råde. 

 

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Her er råd til helsepersonell, lærere, barnehagepersonell og andre om hvordan du kan snakke med barn, unge og mennesker som er urolige eller redde for krigen og om faren for radioaktive utslipp.

 

Råde kommune skal være en god kommune å leve i og bo i, både i dag og i årene som kommer. Vi er stolte av å kunne levere gode tjenester til innbyggerne hver dag. Kommunedirektøren forteller at det er et stramt budsjett, men at vi sammen skal få det til i Råde.