Det inviteres til åpen dag på brannstasjonen i Moss og Vestby lørdag 21. september kl. 11-14 

Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, slokking av brann og brannbiler er noe av det man kan oppleve.

Åpen brannstasjon arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet.

 

 I forbindelse med øvelse Oslofjord vil det i uke 38 være kampfly stasjonert på Luftforsvarets base Rygge.

Opptil ni F-16 vil være til stedet på Rygge og ha sin base ut derfra, til øvelsesområder i Østfold, Vestfold og Telemark, til støtte for bakkestyrkene.

Etter planen vil det også lande og ta av F-35 på Rygge for første gang, men disse skal være stasjonert på sin hjemmebase Ørland flystasjon under øvelsen. I tillegg til kampfly vil også et C-130J Hercules, DA-20 Jet Falcon og luftvern delta på øvelsen.

Det vil derfor kunne forventes økt aktivitet fra Luftforsvarets base Rygge, i tillegg til den vanlige aktiviteten med helikoptrene Bell-412 og Sea King.

Det endelige resultatet av valgoppgjøret er klart. Nedenfor finner du en oversikt over de nye representantene i kommunestyret i Råde kommune.

Det endelige valgresultatene for Råde finner du på her på Valgresultater
 

Tirsdag morgen og formiddag ventes lokalt kraftige regnbyger, omkring 20 millimeter per time ifølge Meteorologisk Institutt. Kan hende med torden.

Det er fare for overvann i tettbygde områder, lokale oversvømmelser, lokalt vanskelige kjøreforhold grunnet overvann og fare for vannplaning.

Kjør forsiktig!

 

 

Fra 2020 er det forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger, og man må da gå over til fossilfri oljefyring om man skal benytte denne varmeløsningen videre. Hensikten er å redusere klimagassutslippene.

For boligeiere med nedgravde oljetanker innebærer dette at man enten må fjerne tanken (unntatt i særlige tilfeller – se Gi melding til kommunen), investere i ny energikilde eller få bygd om sitt oljefyringsanlegg for å bruke bioolje. Kommunen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra forbudet.

I forbindelse med forbudet gir Enova økonomisk støtte til ulike oppvarmingsløsninger basert på fornybar energi, og i noen tilfeller til fjerning av oljekjel og oljetank.

Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø

Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkjent mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Her finner du kjørerute for høsten 2019

 

 

Bane Nor skal utføre arbeider langs jernbanesporet mellom Rygge og Halden stasjon på Østfoldbanen.

Arbeidet vil foregår fortløpende og de berørte naboene vil ikke bli påført støy over lengre tid. Disse blir varslet i forkant.

Arbeidene skal utføres mellom kl 22:00 til 06:00.

Planlagt oppstart mellom Rygge og Råde er 05.09. og med avslutning på Halden stasjon 09.09.19

For å finne bedre grunnforhold, og unngå gårdsbruk og kulturminner, har Bane NOR vurdert en trasé lengst mulig vest på strekningen mellom Karlshus i Råde og Ørmen i Fredrikstad. Dette alternativet legges nå bort på grunn av høye kostnader.

Fant du det du lette etter?