Det er så langt ikke varslet at noen lærere i Råde er tatt ut i streik. Kommunen blir varslet om dette fire dager i forveien. Vi vil da fortløpende informere om endringer og konsekvenser av streiken.

Regjeringen har videreført tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av de ekstraordinære strømprisene til og med mars 2023. Søknadsskjemaet for april–juni åpner tidligst medio august.

 

  • Barn er impulsive og lar seg lett distrahere. For førsteklassinger kan skolestart også være det første virkelige møtet med trafikken. Det må vi som bilister ta hensyn til når vi kjører i nærheten av en skole, sier opplæringssjef i Trygg Trafikk, Ragnhild Meisfjord. 

Hun er klar på at det er mye unødvendig kjøring rundt skolene. 

  • Det bør være så lite biltrafikk rundt skolene som mulig. Må du kjøre nær en skole, så senk farten og vær ekstra oppmerksom. Vi ser for mye hensynsløs kjøring rundt skolene, og det må vi få en slutt på, sier opplæringssjefen.  

Tour of Scandinavia er et skandinavisk etapperitt på sykkel for damer på World Tour-nivå (høyeste nivå) som går gjennom tre land: Danmark, Sverige og Norge.

Det internasjonale World Tour-sykkelrittet for damer Tour of Scandinavia går gjennom Råde torsdag 11. august.  Mellom kl.15.30 og 16.45 vil løpet gå fra Missingmyr, via Karlshus, til Tomb og Saltnes, før det fortsetter mot Fredrikstad. Se arrangørens side for detaljert rutebeskrivelse: 

 

Bragdpris

Forslagene bør fortrinnsvis gjelde personer, lag eller foreninger i Råde som har utført fremragende prestasjoner 
det siste året.

Forslagene sendes Råde kommune, Skråtorpveien 2 A, 1640 RÅDE eller pr. e-post postmottak@rade.kommune.no

Det har vært en stopp i utsending av elektroniske dokumenter fra kommunens administrative saksbehandlingssystem.  Feilen er rettet og disse dokumentene er sendt ut nå.  Dette er årsaken til at noen innbyggere mottar digitale brev som er datert tilbake i tid.  Dette gjelder dokumenter  fra sist i juni måned. Ta kontakt med saksbehandler om dette medfører utfordringer i forhold til avtaler eller svarfrister.

Vi beklager de uleiligheter dette kan ha medført.

Vi ønsker Prasad Gopikrishnan velkommen som ny lege ved Råde legesenter. Prasad tar over praksisen etter Dario Besirevic. 

Prasad skal ut i turnus høsten 2022 og i denne perioden vil Ebbe Gundersborg Ansethmoen vikariere ved Råde legesenter. 

Det betyr at alle pasienter nå får legehjelp på samme kontor som tidligere og at legesenteret  leverer alle tjenester som normalt.

Forslag til kommunedelplan for kulturminner i Råde kommune 2022 – 2037 fremlegges for høring og offentlig ettersyn.

Mandag 8. august starter Merete Haugen som vår nye virksomhetsleder for Råde ungdomsskole og kulturskole. Vi ønsker henne hjertelig velkommen hit til Råde, og vi gleder oss til samarbeidet.