Det innføres forsterkede tiltak i Råde kommune i regional forskrift. Forskriften gjelder fra 2.12.2021 kl.24.00 og  har varighet i 14 dager - fram til 17.12.21.

Om tilskuddsordningen

Beløp: Bevilgningen vil først bli avklart etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2022 i desember 2021. I forslag til statsbudsjett er det satt av om lag 550 mill. kroner. Opprettelsen av ny og sammenslått tilskuddsordning vil også framgå av budsjettvedtaket. Tilskuddsordningen utlyses med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak.

 • Søknadsfrist: 17. desember 2021
 • Saksbehandlingstid: Informasjon om forventet saksbehandlingstid oppdateres i januar 2022.
 • Rapporteringsfrist: 31. januar 2023. Vær oppmerksom på at dette er en endring fra tidligere ordninger og gjelder fra og med tilskuddsmidler dere mottar for 2022 fra ny tilskuddsordning.

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen. 
 • Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke. 
 • Det er kun kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte "loser/ungdomsloser". Kommunen søker gjennom sin hovedsøknad, mens fylkeskommuner søker gjennom eget skjema.
 • Det er kun kommuner som kan søke om tilskudd til prosjekter som skal føre til økt koordinering og samarbeid mellom aktørene som bidrar i arbeidet med målgruppen. 
 • Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. 
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
 • En frivillig organisasjon er en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • En privat aktør er en virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret, men som ikke er en frivillig organisasjon eller offentlig virksomhet. 
   
 • Informasjon til tilskudd til inkludering av barn og unge utlysning for 2022
 • Hoved utlysning tilskudd

 

 

Hva gjør du om du eller noen du kjenner er utsatt for vold eller overgrep?

Vi er her for deg! 

Krisesenteret er til for innbyggere i Moss, Råde og Våler og tilbyr dagsamtaler, botilbud, tilbud til voldsutsatte kvinner og menn, tilbud til barn, foreldreveiledning, telefonveiledning, gratis advokathjelp, samtalegrupper og nettverkstreff. Vi har tilbud til kvinner, barn og menn.

Vi har ny vikarlege på Råde legekontor fra 01.12.21, på listen som tidligere tilhørte Dario Besirevic. Det betyr at alle pasienter får legehjelp på samme kontor som tidligere. 

Kommunen arbeider videre med en varig løsning for legedekning på pasientlisten. 

Vannet blir borte i hele Saltnes og området Krogstadåsen/Haga fra Tombkrysset mandag 29 nov. kl. 23-06.

Tapp forbruksvann på forhånd etter eget behov. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.

Hilsen virksomhet Teknisk i Råde kommune

Det har i de siste ukene vært et høyere smittetrykk i regionen vår. På bakgrunn av dette iverksetter vi nå tiltak for å begrense smitten. 

Formannskapets har i sitt møte i dag 25.11.2021 behandlet innstilling  til økonomiplan og handlingsprogram for 2022 - 2025 i Råde kommune.