Til lag og foreninger i Råde kommune

TV-aksjonen er en årlig dugnadsaksjon eid av NRK, og kommunene er sentrale i arbeidet.
Arbeidet med planlegging, organisering og gjennomføring av aksjonen lokalt i Råde tildeles etter søknad et lag/forening eller flere lag/foreninger i samarbeid, som fyller kriteriene for å løse oppgaven. Avtalen vil gjelde til og med 2020.

Råde kommune gir inntil kr 50.000,- til arbeidet.

Hvis dette er noe for dere, meld interesse senest 1.juni 2019 på følgende epost:

nina.johansen@rade.kommune.no

Kontaktopplysninger for laget må fremkomme i henvendelsen med telefon og epost.

Velkommen til vårens utgave av RÅBARSK,  her i digital versjon. 

Her kan du lese om kommunens satsing på teknologi som skaper trygghet, bli nærmere kjent med nye kommunalsjefer, ostekjenneren fra Saltnes, kunst, ivrige gutter, dedikerte trenere, godt samhold og mye mye mer. 

Ha en god vår og sommer!

Hjertelig velkommen til Temakafé! Sammen skaper vi et møtested der vi kan senke skuldrene, være oss selv og ha det fint sammen. Vi serverer alltid et foredrag, etterfulgt av lett bevertning og en hyggelig prat rundt bordet. Dere får selvfølgelig anledning til å snakke med foredragsholderne og kreftkoordinatorene i Moss, Rygge og Råde!

Sted: Frivilligsentralen i Rygge, Larkollveien 7, 1570 Dilling. Parkering tilgjengelig

Kommunestyret har i møtet den 25.04.2019 behandlet og fattet følgende vedtak i sakene - 017/19 og 018/19

Nå kan du søke jobb som valgmedarbeider ved valget til høsten. Jobben og opplæringen er betalt. Valgmedarbeidere tar imot stemmer og veileder velgere i valglokalet. 

Åpen ild i skog og utmark er forbudt fra 15 april til 15 september

PRIS FOR GOD BYGGESKIKK OG FORVALTNING AV KULTURLANDSKAP 2018

Råde kommune ønsker forslag på kandidater til å motta årets pris for god byggeskikk og forvaltning av kulturlandskapet.

Forslagene kan gjelde små og store arbeider i forbindelse med nyanlegg, tilbygg, påbygg og rehabiliteringsarbeider. Fra bygningsmessige detaljløsninger til helhetlige tun-/miljøløsninger, samt istandsetting av kulturlandskap og tiltak som bidrar til å skape positive og trivelige miljøer.

Frist for innsendelse av forslag er 19.05.2019

Forslagene sendes til Råde kommune, Virksomhet teknisk – Skråtorpveien 2b, 1640 Råde
E-post: post@rade.kommune.no

 

 

Arbeidet med barnehageopptaket for neste år er godt i gang, og mange har nå mottatt tilbud om plass fra 1. august. Vi fortsetter arbeidet med hovedopptaket utover våren, og tilbud om plass blir sendt via SMS til hver enkelt søker.

Kommunestyret har i sak 011/19, den 04. april 2019 behandlet og fattet følgende vedtak om fastsettelse av planprogram for rullering av kommuneplan for Råde kommune 2018-2030.

Innspill og uttalelser som er relevante for selve planen tas med videre i planarbeidet, jf. 
saksutredningen og innspill i møtet. 

Her er rapporten fra det politiske arbeidsmøte den 14. mars 2019. 

 

Bli med å bygg fremtidens Råde!

Vi minner også om fremtidsverkstedet som arrangeres 27. april på rådhuset i Råde!
Alle er inviterte til å bli med å bygge fremtidens Råde. Det vil bli aktiviteter som passer til alle aldersgrupper og det blir lett servering!

Vi ønsker at alle skal bidra, så hold av dagen!

Arrangement på Facebook: https://www.facebook.com/events/558518907971340/

Fant du det du lette etter?