Drifts- og medlemsstøtte 2019

Frist for innsendelse av søknad er 1. mai 2019

For å søke om midler fra Råde kommune, må laget/foreningen  registrere seg i vårt foreningsregister FRI og sende søknaden elektronisk.

Søknadsskjema/informasjon: http://fri.rade.kommune.no/tilskudd/

Registrering av foreningen gjøres her: http://fri.rade.kommune.no/forening/registrera.aspx

Ved spørsmål, kontakt oss på kultur@rade.kommune.no eller gå inn på kommunens hjemmeside; www.rade.kommune.no

Søknad om halltid – Rådehallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole

Frist for innsendelse er 1. mai 2019

Søknadsfrist for å søke om tid i Råde hallen, Saltneshallen og gymsal Karlshus skole er satt til 1. mai. 2019 Søknadskjema finner du her: https://www.rade.kommune.no/sd/skjema/RKO010/

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg i kommunestyrevalget, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen.

 

Råde kommune jobber i disse dager med innføring av ny rutine for distribusjon av fakturaer for å øke graden av digital utsendelse. Dette for å lette arbeidet både for oss, og for dere som mottar fakturaer. Den nye formen for utsendelse resulterer også i en ny fakturablankett.

Den nye løsningen innebærer at alle faktura blir forsøkt sendt digitalt, via AvtaleGiro, eFaktura, Vipps Regning, digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som vedlegg i en e-post. Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Dine brukte frimerker kan bli til gode tiltak for funksjonshemmede barn og unge.

Sommerjobb for ungdom i Råde kommune

Råde kommune, Virksomhet miljø, plan og teknikk har 2 ledige sommerjobber ved Teknisk drift
Stillingene er til ungdommer i fra Råde kommune
Sommerjobbene består av 145 timer pr person som skal fordeles utover midten av juni til begynnelsen av august, i hele dager.
Det er ønskelig at man kan begynne allerede tidlig i juni.
Arbeidstiden er fra kl. 07:00 til kl. 15:00, mandag til og med fredag

Søknadsfrist 5 april.

Mer info om stillingene finner du ved å trykke på lenken

Heretter vil Flex-bussen kjøre faste ruter til faste rutetider.

Åpen Flex markedsføres i dag som fri bestilling fra adresse til adresse i Råde kommune, men dette har vist seg vanskelig å få til.

Dessverre har vi fått en del tilbakemeldinger om at det er lang ventetid på Flex-bussen, og at det ofte er få passasjerer per tur.

Det er mange som ønsker å bestille transport til bestemte tider, men som ikke får mulighet til dette siden Flex-bussen allerede er bestilt av andre. Dette har ført til frustrasjon og negative opplevelser for mange.

Vårt mål er å lage et best mulig Flex-tilbud i Råde, og for at vi skal gjøre det er vi helt avhengig av å lytte til tilbakemeldinger fra passasjerene.

Fra mandag 4. mars kommer derfor Flex-bussen til å kjøre faste ruter til faste rutetider i Råde kommune, men du blir fremdeles hentet hjemme.

Målet er at tilbudet skal bli mye bedre enn i dag, og at vi ikke lover mer enn vi kan holde

Mer informasjon finner du ved å trykke på lenken her

Frist for å søke barnehageplass i Råde endres til 7.mars. Det meldes om tekniske problemer, som gjør at søkere ikke får logget seg på kommunens søkerløsning på vår hjemmeside. Vi jobber med å få løst problemet

Farlig avfall og småelektronikk på avveie er skadelig for helse og miljø

Farlig avfall og småelektronikk er totalt sett en liten avfallsmengde, men utgjør en stor fare for helse og miljø. Lever derfor slikt avfall til godkjent mottak. Med Miljøbilen håper vi at enda mindre av dette avfallet havner i restavfallet, i avløpet eller i naturen. Miljøbilen er et tilbud til privatpersoner. Her kan du gratis levere farlig avfall og småelektronikk direkte til våre dyktige ansatte, som tar imot og hjelper til med sortering på lastebilen. Tilbudet kommer i tillegg til de ordningene som allerede finnes gjennom forhandlere og gjenvinningsstasjonene MOVAR har i Moss og Vestby. Næringsdrivende kan ikke benytte denne ordningen. 

Her finner du kjøreruta for våren 2019

Fant du det du lette etter?