Vi har fått en større vannlekkasje i kommunen og teknisk er ute for å kartlegge lekkasjen og få ordnet dette.  Vi oppdaterer med mer informasjon senere i dag.  Berørte boliger får direkte melding på telefon gjennom varslingssystemet.

Vannet er normalt tilbake innen et døgn. Misfarget vann kan forekomme når vannet er tilbake. Tapp kaldt vann til vannet er klart. Skyll siler etter behov.

  

Ordfører og rådmann hadde på fredag gleden av å gi erkjentlighetsgave til en ansatt for 40 års tjeneste og 5 ansatte for 25 års tjeneste i kommunen.

Per H. Syversen har vært ansatt i 40 år, mens Vidar Olsen, Anne Lise Ramstad, Helge Svendsen, Britt Unni Zazzera og Anne Westeng har vært ansatt i 25 år.

Vi er takknemlig og stolte for å ha ansatte som har vært med å bygge kommunen og gi innbyggerne gode tjenester gjennom så mange år.

 Hva er felleforum? Det er et dialogmøte mellom flyktninger og innvandrere, administrasjon, politikere, frivillige organisasjoner og næringsliv.

Varselet som ble sendt ut i går har blitt oppdatert

Svært høy vannstand, oransje nivå for Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Vestfold, Østfold, Oslo og Akershus og Buskerud MET

Vannstand langs kysten og i fjordene

Varsel for strekningen Svenskegrensen til Risør er det ventet svært høy vannstand natt til onsdag, estimert til 100-130 cm over høyden oppgitt i tidevannstabellene. Vannstanden er ventet å være på det høyeste mellom klokken 03 og 05. Mer informasjon om tidevann og vannstand finnes på sehavniva.no

Se varsler for hele landet

 

 

Som en konsekvens av sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, får alle
kommuner i Viken nye kommunenummer fra 2020.

Råde får kommunenummer 3017

 

   

Ordfører Rene Rafshol og Råde Rotary ved Einar Smedsvig signerte torsdag 12.12.19 ny samarbeidsavtale for å sikre videreføring av Natteravn-ordning i Råde de neste 2 årene.

Målet er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. (Tilskuddsordningen ble tidligere kalt Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge. (Tidligere inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)     

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.  

Søknadsfrist 13 desember   

            

Råde kommunes økonomiplan, handlingsprogram og årsbudsjett skal sluttbehandles i kommunestyret 12.desember.
Formannskapets behandling og forslag til innstilling finner du  her.  (PDF, 408 kB)

Denne saken og resten av sakene som ble behandlet i Fomannskapet finner du her