Nyheter og aktuelt i Råde kommune

Fredrikstad kommune tilbyr vaksinasjon mot apekopper til risikogruppe 2 til innbyggere i hele Østfold. Vaksinen er gratis, men det påløper en egenandel for konsultasjon på 250 kroner for første dose og 150 kroner for andre dose.

 

Hjertelig velkommen til Temacafé!

Sammen skaper vi et møtested der vi kan senke skuldrene, være oss selv og kjenne på gjenkjennelse. Vi serverer alltid et foredrag etterfulgt av en enkel servering og en hyggelig prat rundt bordene. Dere får selvfølgelig anledning til å snakke med foredragsholderne og kreftkoordinatorene i Moss og Råde.

Forslaget til ny Forskrift om politivedtekt for Råde kommune ble behandlet i formannskapet, sak FS 015/23 den 23. mars 2023. Her ble det vedtatt å sende ut planforslaget på høring . Se vedtak og møteprotokoll fra formannskapet 23.03.2023.

Råde kommune og Mosseregionens Næringsutvikling AS  inviterer til næringsfokost i kommunestyresalen i Råde rådhus 29. mars 2023 kl 8.00 – 10.30.

Vi tar for oss typiske problemstillinger knyttet til varmetap i eldre murhus og murgårder. Vi gjennomgår enkle og rimelige tiltak som reduserer strømforbruk og gir bedre bokomfort, ulike typer isolasjon/etterisolering, vinduer og tetting, ventilasjon, vegger/murfasader og materialvalg.

 

Onsdag 22. mars mellom klokken 12.00-14.00 finner du oss i Karlshus på Råde bakeri og

Torsdag 23. mars mellom klokken 12.00-14.00 finner du oss i Saltnes på kaféen i Råde Frikirke

Du kan også ringe oss på 69 29 50 00 alle hverdager mellom klokke 08.30 og 15.00.

 

 

 

Råde kommune tilbyr frem til 31. desember 2023 gratis klima- og energirådgivning til sine innbyggere. Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og i større grad vurderer lokale fornybare energikilder som solenergi. En positiv effekt vil være lavere energibruk og strømkostnad. tillegg skal boligeiere få gode råd om ladeløsninger for elbil og støtteordninger.

 

Snart starter arbeidet med amerikanske infrastrukturinvesteringer på Rygge. Prosjektene er knyttet til mottak av amerikanske kampfly og vil være viktige også for NATO. - De amerikanske investeringer i infrastruktur på Rygge vil ha positiv betydning for norsk, nordisk og alliert sikkerhet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Råde kommune skal utarbeide en temaplan for naturmangfold. Nå kan du komme med innspill til planarbeidet ved å svare på innspillsskjema