Dette spørsmålet er det kanskje mange som lurer på i disse dager. Under finner du oppdaterte råd som gjelder for når barn skal holdes hjemme fra barnehage/skole og SFO.

Råde kommune vil i løpet av perioden september-oktober 2020,
gjennomføre tilsyn av mindre avløpsanlegg i kommunen. Ditt avløpsanlegg er blant de som får tilsyn i denne perioden. 

 

 I dag har kommunen åpnet nytt testsenter for Korona i Skoleveien 5, tidligere tannlegebygget.  Hit kan innbyggerne komme og få tatt prøve for å finne ut om de er Koronasyke. 

Henvendelser gjøres til telefonnummer 404 04 919 (Koronalegevakten), akkurat som tidligere.

Teststasjonen er etablert på en uke med intens tilrettelegging, opplæring og trening, slik at Rådes innbyggere nå har en teststasjon i egen kommune.

Mandag den 14. september åpner Råde kommunes koronateststasjon.

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter.

Koronalegevakten er per i dag organisert interkommunalt gjennom et samarbeid mellom Moss, Våler, Råde og Vestby, og har tatt seg av testing for koronavirus og innbyggere som trenger legetilsyn i forbindelse med smitte eller mistenkt smitte. Fra mandag 14. september blir det en endring på hvor selve testingen skjer.

Det har blitt oppdaget tolv smittetilfeller i fem ulike kommuner der tilfellene antas å tilhøre samme smitteklynge. Smitteklyngen kan spores til et privat arrangert selskap i Råde. To av de smittede er hjemmehørende i Råde kommune. 

Kommuneoverlegen i Råde kommune har god dialog med arrangør av selskapet, med kommuneoverlegene i de berørte kommunene og samarbeider med Folkehelseinstituttet i smitteoppsporingsarbeidet.  

For Rådes vedkommende virker dette å være et begrenset smitteutbrudd og så langt har ikke de andre kommunene meldt om større smittetall som kan knyttes til denne klyngen.  

De andre kommunene som per i dag har fått bekreftet smitte i denne klyngen er Horten, Asker, Fredrikstad og Moss.  

Det blir en pressebrief i dag klokken 13:15 på Rådhuset i Råde. Tilstede vil kommuneoverlege, rådmann og  ordfører være.

Regjeringen vedtok i juli 2020 at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Ordningen gjelder for elever på 1. og 2. årstrinn.
Makspris i Råde kommune for en SFO-plass er 2 780 kroner fra 1.8.2020, så hvis din familie samlet tjener 509 650 kroner eller mindre i året, har du krav på redusert foreldrebetaling i SFO. 

Kommunestyret har i møte den 11. juni 2020 vedtatt kommuneplanens samfunnsdel.

Denne samfunnsdelen er en del av kommuneplanen for Råde kommune og skal gjelde i flere år fremover. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og skal omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen.