Barnehagene, 1.- 4. trinn i grunnskolen og SFO vil bli gjenåpnet, og regjeringen vil i slutten av april oppheve forbudet mot å overnatte på hytta. Frisører og andre virksomheter med en-til-en-kontakt vil få gjenoppta sin virksomhet hvis de følger krav om smitteverntiltak. Endringene vil skje gradvis i løpet av april.

Er du ungdom i Råde kommune og ønsker god arbeidserfaring og ekstra penger? Da kan du lese videre!

Litt om Råde kommune:

Råde kommune ligger sentralt beliggende mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Kommunen har ca. 7500 innbyggere. Hovednæringene er vesentlig landbruk, men det er også mange industri-, håndverks-, entreprenør- og servicebedrifter som har etablert seg i Råde. I tillegg kan kommunen by på naturperlen Vansjø for bading, kanoturer og rekreasjon og en vakker kystlinje mot Oslofjorden, samt et variert skogsterreng.
Råde kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Mandag 6. april flytter den interkommunale koronalegevakten fra Solli skole til Peer Gynt helsehus. Det skjer i forbindelse med at det etableres en egen koronaklinikk på Peer Gynt helsehus.

Koronalegevaktens telefoner vil være åpne under hele flyttingen, og innbyggerne skal fortsatt ta kontakt på tlf. 404 04 919 før eventuelt oppmøte på koronalegevakt. Innbyggere får som tidligere oppmøtetidspunkt etter å ha tatt kontakt. Flyttingen vil i liten grad påvirke driften av koronalegevakten.

 Her er Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte telefonnummer og webside:

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt
misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte.
Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Hjelpetelefonen
er døgnåpent alle dager i året.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, samt beskytte liv og helse fatter kommuneoverlegen i Råde vedtak om å stenge kommunens campingplasser. Vedtaket gjelder fra og med 2. april 2020 til og med 14. april 2020 med mulighet for forlengelse. Vedtaket ble også stadfestet av utvidet formannskap 02.04.2020.

Siste anvisning av økonomisk sosialhjelp før påske vil være onsdag 11.30, men når du får pengene vil avhenge av bankene sine rutiner. Du bør ha søkt innen fredag 03. april for å sikre utbetaling før påske

Det er registrerte 2 smittede personer i Råde kommune per 08.04.2020 kl. 12.00 og vi vil informere fortløpende når dette forandrer seg.

Råde kommune følger situasjonen tett og forholder seg til Folkehelseinstituttets anbefalinger, sier kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran. 

Fylkesrådet i Viken la 23. mars fram den første av flere tiltakspakker for å hjelpe nærings- og samfunnslivet i Viken, gjennom den krevende tiden som følge av koronasituasjonen.
Tiltakene innen næring utgjør om lag 90 millioner kroner. Sjekk ut støtteordningene og vær oppmerksom på søknadsfristene.

Her er tips og råd fra Nav Råde til alle som opplever en vanskelig økonomisk situasjon nå. Nav.no har til enhver tid oppdatert informasjon om rettigheter og muligheter som gjelder din situasjon.

Fastlegene melder om at de har mange ledige timer for tiden.

Fastlegen din kjenner deg og din helsesituasjon, og kan også gi råd og veiledning, også når det gjelder korona.

Fastlegene i Råde tilbyr også konsultasjon på telefon og video, så ring og avtal tid.