Vannmålere

I alle nybygg og eksisterende bygninger, som blir tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning, skal det installeres vannmåler. Måleren eies av Råde kommune. 

Årsgebyret for vann og avløp skal betales etter målt forbruk. Administrasjonen kan likevel i spesielle tilfeller tillate eller kreve betaling etter stipulert forbruk.

Kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyr i Råde kommune (PDF, 871 kB)
Se punkt 10. Bestemmelser for bruk av vannmålere

Slik leser du av

Kort for vannmåleravlesning blir sendt til abonnentene i slutten av november hvert år. På kortet finner du informasjonen du trenger for å kunne melde inn målerstanden.

Husk at det er 5 siffer – inklusive nuller – som skal leses av. Det siste hvite tallet på sort bunn skal ikke oppgis i målerstanden.

• registrere på nett: Vannmåleravlesning 
• registrering på telefon: 21952947 
• registrering på svarslipp som sendes i posten, porto er betalt

Frist

Fristen for å lese av og melde inn vannmålerstanden er 15. desember.

Slik skaffer du deg vannmåler

Alle innbyggere som er tilknyttet offentlig vann og avløp må installere vannmåler. Kontakt godkjent rørlegger eller kontakt personen på høyre side, for mer informasjon. 

Installasjon av vannmåler- for bransjen

Bransjeside for rørleggere og entreprenører

Hva koster det?

Pris for installering av vannmåler vil variere. Ta kontakt med godkjent rørlegger for pristilbud. Vannmåleren eies av kommune.

Kontakt

Shabana Malik
Konsulent - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Telefon 47 46 51 44