Nød- og vakttelefoner

Råde kommune - kommunale tjenester

Sentralbord (Man-Fre: 08:30-14:30)   Telefon: 69 29 50 00 

Teknisk drift, vakttelefon dagtid (bemannet 07.00-15.00)404 07 282
Teknisk drift, vakttelefon kveld og helg (bemannet fra 15.00-07.00)900 22 762
Hjemmesykepleiere, vakttelefon982 13 371

 

Brann og redning 

Ved brann og akutte tilfeller ring 110
Mosseregionen interkommunale
brann og redning (MIB)
69 24 78 50

Mosseregionens legevakt

Ved akutte tilfeller ring113
Nasjonalt legevaktnummer116 117
Henvendelser til legevakten i Moss,
hvis du er utenfor Mosseregionen
69 25 33 33

Psykisk helse og rus

Sentralbord (Man-Fre: 08:30-14:30)69 29 50 00 
Hvis du trenger akutt helsehjelp, ta kontakt med din fastlege eller legevakt: 116117
Ved livstruende tilstander ring 113.113
Hjelpetelefonen - Mental Helse116 123
Kirkens SOS22 40 00 40

Overgrep og vold 

Alarmtelefon for barn og unge116 111 
Krisesenteret i Moss IKS 69 25 05 50
Krisesenteret for menn i Østfold69 95 55 60
Overgrepsmottaket i Østfold 464 62 100
Landsdekkende telefon for incest – og seksuelt misbrukte800 57 000
Vern for eldre - Overgrep mot eldre 800 30 196

Barnevern 

Barnevernsvakten 950 59 217
Alarmtelefon for barn og unge116 111 
Politiet 02800

NAV

NAV Vakttelefon477 81 908

Dyr og Viltnemnda

Påkjørsel/skade av vilt:
Viltforvaltningen i Moss, Rygge og Råde
400 37 200
Mattilsynet - Dyrevernnemden22 40 00 00
Vetrinærvakta - Fredrikstad Veterinærkontor69 39 00 90
Fredrikstad Dyrehospital69 30 48 30
Jeløy Dyreklinikk69 91 10 90

Giftinformasjonen

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare (Døgnåpen)22 59 13 00