Handlingsveileder BTI - Skole

Karlshus skole er to- og tre-parallell fra 1.- 7.trinn. Skolen satser på fysisk aktivitet, digitale hjelpemidler i undervisningen og musikk. Skolens stolthet er skolekoret. 

Spetalen skole er to-parallell fra 1.-7. trinn. Skolens satsningsområder er digitale hjelpemidler i undervisningen, lesing i alle fag, fysisk aktivitet og utvikling av barnas sosiale kompetanse. 

Råde ungdomsskole holder til i moderne lokaler med beliggenhet knyttet til naturen. Elevene kommer fra de to barneskolene i kommunen. Råde ungdomsskole arbeider målrettet med opplæringsmiljøet, vurdering for læring og digitale hjelpemidler i undervisningen. 

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten. 

Nivå 0: Undring

Fra egen undring til å dele denne med foresatte og sammen vurdere om det er behov for ekstra oppfølging og innsats.

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Tiltak i egen tjeneste, «internt arbeid» i samarbeid med tjenestemottaker.

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Enkelt samarbeid mellom tjenestemottaker og to tjenester (henvisninger mellom tjenester, råd og veiledning fra en tjeneste til en annen og felles utrednings- og tiltaksarbeid mellom to tjenester).

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Mer komplekst samarbeid mellom flere tjenester og tjenestemottaker (tverretatlig samarbeid der tjenestene jobber parallelt og samtidig arbeid mellom flere tjenester).