Aktivitetstilbud.

Hvem kan få tilbudet:

Aktivitetstilbud er for deg som bor hjemme og som kan ha behov for:
• Å komme ut for å treffe andre
• Aktivisering i hverdagen
• Avlastning til pårørende

Hva tilbyr vi?

• Aktiviteter
• Enkel fysisk trening
• Sosialt samvær
• Frokost og middag
• Henting / retur i forbindelse med tilbudet

 

Slik søker du:

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester. (PDF, 774 kB)

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Hva koster det:

Dagopphold aktivitet (dagsenter)
Kategori Per dag
Dagopphold institusjon - maksimalsats fastsatt av HOD*
Dagopphold institusjon/dagsenter ikke avlyst senest kl.15 dagen før 90,-
Dagtilbud (ikke lovpålagt) 220,-

 

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 91 69 23 99

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde