Kreftkoordinator

Hva gjør en kreftkoordinator?

• Gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende
• Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte
• Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen
• Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl.
• Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende.

Hvem kan ta kontakt?

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator.

Kontakt

Ragnhild Skarpaas Andersen
Kreftkoordinator
Mobil 982 98 690

Telefontid: kl. 09:00-14:30