Kreftkoordinator

Kreft treffer oss forskjellig, med ulikt alvor og ulik kraft. Nye utfordringer blir en del av hverdagen, og det kan være mange spørsmål du kan ha behov for å få noen svar på.

  • Skal du i gang med behandling og lurer på hvordan det vil bli?
  • Hva med tiden etterpå, hva med rehabilitering?
  • Har du fått en dårlig beskjed om at du ikke kan bli frisk og trenger hjelp til å sortere tankene?
  • Har du pårørende som har det vanskelig - eller er du pårørende selv som ønsker en å samtale med?

Hva tilbyr kreftkoordinatoren?

  • Være en samtalepartner som kan støtte og hjelpe å sortere vanskelige tanker - også barn og ungdom.
  • Koordinere og tilrettelegge hverdagen for kreftsyke og pårørende på best mulig måte.
  • Gi råd og veiledning rundt diagnose, behandling rehabilitering og omsorg ved livets slutt.
  • Ha oversikt over rettigheter, relevante tilbud og tjenester i kommunen.
  • Ha oversikt over pasientforeninger, likemannsarbeid og frivillige organisasjoner
  • Oppfølging av barn og unge som pårørende

Om Kreftkoordinatoren:

Vår kreftkoordinator Ragnhild Skarpaas Andersen er utdannet kreftsykepleier, og har også videreutdannelse som diakon og palliativ sykepleier. Ragnhild har lang erfaring fra arbeid både på sykehus og i kommunehelsetjenesten med kreftpasienter både i behandlende og lindrende fase.

Tilbudet er gratis - velkommen til å ta kontakt!

Våre tilbud:

 

Kontakt

Ragnhild Skarpaas Andersen
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 98 29 86 90

Telefontid: kl. 09:00-14:30