Sykehjem

Råde kommune har 58 sykehjemsplasser ved Helsehuset Råde. Plassene er avsatt til ulike formål med oppholdet og inndelt etter brukers behov og funksjonsnivå.

Vi har følgende fordeling av plassene:

Korttidsavdeling

Hvit avdeling er korttidsplasser som innvilges for personer som er i behov av kortvarig opphold i institusjon. Korttidsopphold gis etter en individuell vurdering av behov og kan gis til opptrening, rehabilitering, medisinsk behandling/oppfølging, avlastning for pårørende og lindrende behandling ved livets slutt.

Ordinære langtidsplasser

Gul, grønn og lilla er grupper med ordinære langtidsplasser.
Langtidsopphold innvilges for personer med behov for fast plass i institusjon, og bygger på utstrakt behov for hjelp til pleie og omsorg gjennom hele døgnet.

Skjermede plasser

Rød og Orange er grupper med skjermede plasser.
Plassene innvilges til personer som på grunn av demens er i behov for omsorg og tilsyn gjennom hele døgnet. Tilbudet er på skjermet enhet der det ikke er behov for forsterket skjerming.
Pasienter som på grunn av alvorlig sykdom og/ eller betydelig økt pleietyngde, vurderes i noen tilfeller overflyttet til ordinær langtidsplass.

Forsterket skjermet

Brun avdeling er plasser i forsterket skjermet enhet og plass innvilges for personer med demens (evt. også med tilleggsdiagnoser) som er i behov for tilsyn og støtte døgnet rundt. Tilbudet er for personer som også har utfordringer knyttet til atferd og sosial fungering.
Pasienter som på grunn av alvorlig sykdom og/ eller betydelig økt pleietyngde, vurderes overflyttet til ordinær langtidsplass.

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

 

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

 

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 91 69 23 99

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Rød avd. Demens Langtid
Mobil 47 79 25 21

Avd. leder: Jørn Arve Vold

E-post: jornarve.vold@rade.kommune.no  

 

 

Brun avd. Demens Forsterket
Mobil 47 79 25 08

Avd. leder: Jørn Arve Vold

E-post: jornarve.vold@rade.kommune.no  

Hvit avd. Korttid
Telefon 47 79 24 39

Avdelingsleder: Lene Hedin Jensen

E-post:lenehedin.jensen@rade.kommune.no

Grønn avd. Somatisk langtid
Mobil 47 79 25 14

Konstituert avd. leder: Lene Engdal Andresen

E-post: lene.engdalandresen@rade.kommune.no

Lilla Avd. Somatisk Langtid
Mobil 47 79 24 56

Konstituert avd. leder: Lene Engdal Andresen

E-post: lene.engdalandresen@rade.kommune.no

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde