Nød- og vakttelefoner

Råde kommune - kommunale tjenester

Sentralbord (Man-Fre: 08:00-15:00)   Telefon: 69 29 50 00 

Teknisk drift, vakttelefon 900 22 762
Hjemmesykepleiere, vakttelefon 982 13 371
Psykisk helse og rus, vakttelefon 982 40 168

Brann og redning 

Ved brann og akutte tilfeller ring  110
Mosseregionen interkommunale
brann og redning (MIB)
69 24 78 50

Mosseregionens legevakt

Ved akutte tilfeller ring 113
Nasjonalt legevaktnummer 116 117
Henvendelser til legevakten i Moss,
hvis du er utenfor Mosseregionen
69 25 33 33

Psykisk helse og rus

Råde psykisk helse og rus, vakttelefon 982 40 168
Hjelpetelefonen - Mental Helse 116 123
Kirkens SOS 22 40 00 40

Overgrep og vold 

Alarmtelefon for barn og unge 116 111 
Krisesenteret i Moss IKS  69 25 05 50
Krisesenteret for menn i Østfold 69 95 55 60
Overgrepsmottaket i Østfold  464 62 100
Landsdekkende telefon for incest – og seksuelt misbrukte 800 57 000
Vern for eldre - Overgrep mot eldre  800 30 196

Barnevern 

Barnevernsvakten  950 59 217
Alarmtelefon for barn og unge 116 111 
Politiet  02800

Dyr og Viltnemnda

Påkjørsel/skade av vilt:
Viltforvaltningen i Moss, Rygge og Råde
400 37 200
Mattilsynet - Dyrevernnemden 22 40 00 00
Vetrinærvakta - Fredrikstad Veterinærkontor 69 39 00 90
Fredrikstad Dyrehospital 69 30 48 30
Jeløy Dyreklinikk 69 91 10 90

Giftinformasjonen

Råd ved forgiftninger og forgiftningsfare (Døgnåpen) 22 59 13 00