Om Hverdagsglede

Hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Hverdagsglede er en kursrekke som handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. 

Hverdagsglede vil gi deg inspirasjon, råd og hjelp til å øve på teknikker som kan gi deg en bedre hverdag og høyere livskvalitet. Bli bevisst hvilken kraft som ligger i små justeringer, og se hvordan små steg kan føre til store endringer. 

 

Kurset går over fem kursdager og hver ukentlige økt varer i cirka 2 timer. Etter hver økt får du en øvelse til neste gang, som tar utgangspunkt i dine egne erfaringer. 

Hvem kan få tilbudet?

Kurset er for alle over 18 år og som er bosatt i kommunen.  Fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som kjenner på slitenhet eller stress og som ønsker en endring med økt trivsel og mer glede. 

Oppstart: torsdag 17.november kl.10-12, Helsehuset, Rødstua.

Ta kontakt med Frisklivssentralen for spørsmål eller påmelding.