Besøk til Helsehuset

Helsehuset har ingen besøksrestriksjoner utover de føringer som gjelder i Råde kommune.

Ring på til aktuelle avdeling du skal besøke, siden inngangsdøren er låst.

Vær frisk når du kommer. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner må du utsette besøket.

Bruk munnbind når du ikke kan holde 1 meter til den du besøker og ansatte på avdelingen.