Besøk til Helsehuset

Helsehuset har ingen besøksrestriksjoner utover de føringer som gjelder i Råde kommune.

 

Ring på til aktuelle avdeling du skal besøke, siden inngangsdøren er låst.

Vær frisk når du kommer. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner må du utsette besøket.