Støttekontakt

Hva tilbyr vi?

En støttekontakt bidrar til bl.a. sosialt samvær og følge til ulike aktiviteter. Hjelpen blir gitt ut fra dine behov.
Hensikten med støttekontakt er at søker skal få en meningsfylt fritid sammen med andre.

Støttekontakt kan gis på to måter:

  • Individuell støttekontakt
  • Deltakelse i en aktivitetsgruppe som f.eks. håndarbeid og trimgrupper. 

Råde kommune kan sette sammen grupper ved behov, den enkeltes alder og interesser vil være avgjørende for hvordan tilbudet blir. Den enkelte støttekontakt har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk

Hvem kan få tilbudet?

Du må være sosialt isolert, ha vansker med komme i kontakt med andre eller trenge ledsager for å komme deg ut.

Slik søker du:

Kontakt Kjell Skåre ved å ringe 982 40 152. Skriv kort hva du trenger bistand til fra barnevernstjenesten. De vil kontakte deg og avklarer sammen med deg hva som kan være rett tjeneste og omfang.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis, men utgifter til aktiviteter dekker du selv.
Du kan ha rett på ledsagerbevis, som gjør at fritidskontakten din får gratis inngang på steder som godtar ledsagerbevis.

Link: Elektronisk søknadskjema - ledsagerbevis