Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien er et tilbud til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettesle ikke selv kan oppsøke helsehjelp, og som er avhengig av at hjelpen gis i eget hjem for å få dekket grunnleggende pleie- og omsorgbehov.

Dette kan eksempelvis være hjelp til:

 • Opplæring/vedlikehold av ferdigheter
 • Personlig hygiene og dusj
 • Hjelp til å stå opp/ legge seg
 • Tilrettelegging av måltider
 • Administrering av medisiner og sårbehandling
 • Omsorg ved livets slutt

Hjemmesykepleie omfatter ikke:

 • Pasienter som trenger akutt medisinsk/kirurgisk og psykiatrisk behandling, skal henvises til spesialisthelsetjenesten.
 • Tjenester som for eksempel blodprøver, injeksjoner og stell av sår ytes ikke hjemmet dersom pasienten kan komme seg til egen fastlege (legekontor) ved egen hjelp, eller ved hjep av pårørende/ andre bekjente.
 • Følge til lege, tannlege eller andre undersøkelser/behandlinger  med medisinsk indikasjon, unntaksvis der følge av pårørende eller frivillige er utelukket.
 • Hårstell og fotpleie
 • Følge til frisør, fotpleier uten medisinsk indikasjon, og lignende.

Hvem kan få tilbudet?

Du må ha et behov for nødvendig helsehjelp i form av hjemmesykepleie.  

Hjemmesykepleie invilges ikke til personer som uten større problemer eksempelvis kan få utført de samme tjenester på et legekontor eller få utlevert medisiner fra apotek.

Slik søker du:

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

 

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

 

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Hjemmesykepleien Vakttelefon 1 (HBT)
Mobil 404 31 310

Avdelingsleder:Marianne Mikkelsen

E-post: marianne.mikkelsen@rade.kommune.no

 

Avdelingsleder: Tone Marit Nordhagen

E-post:tonemarit.nordhagen@rade.kommune.no

Hjemmesykepleien Vakttelefon (HBT)
Mobil 982 13 371

Avdelingsleder:Marianne Mikkelsen

E-post: marianne.mikkelsen@rade.kommune.no

 

Avdelingsleder: Tone Marit Nordhagen

E-post:tonemarit.nordhagen@rade.kommune.no

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skolegata 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skolegata 1-3
1640 Råde