Matombringing

Hva tilbyr vi?

Vi leverer middagsmat hjem til deg 5 gang i uken. Du bestemmer selv hvor mange middager du ønsker i uka. Maten produseres på kjøkkenet ved Helsehuset Råde og leveres varm hjem til deg. Det er ny meny hver uke. 
 

Priser på mat

Priser på mat
Måltider Priser
Frokost (pr. måltid)*2 40,-
Grøt (lørdager) *1 40,-
Middag med dessert pr. måltid 90,-
Helt abonnement *3 4400,-

Hvem kan få tilbudet?

Hjemmeboende eldre eller andre personer som på grunn av sykdom, alder eller andre årsaker ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov.

Slik søker du

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen. Fullmakten finner du under "Les mer" i søknadsskjemaet. Denne skrives ut og signeres av deg som søker. Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen ved tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 916 92 399

Telefontid : kl. 09:00-14:30

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skolegata 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skolegata 1-3
1640 Råde