Praktisk bistand

Hva tilbyr vi:

Praktisk bistand er en felles betegnelse for hjemmehjelptjenester til de som på grunn av alder, sykdom, nedsatt funksjonsevne eller annet trenger hjelp til nødvendige daglige gjøremål. Det kan for eksempel være hjelp til renhold av boligen, skift av sengetøy og klesvask.

Tjenesten skal bidra til å gjøre tjenestemottaker i stand til å bo i egen bolig til tross for nedsatt funksjonsevne.

Hvem kan få tilbudet:

Dersom du selv ikke mestrer de daglige gjøremål og trenger hjelp til dette kan du søke om hjelp. Målet er at du skal være i stand til å bo hjemme lengst mulig.

Du må ha et særlig behov for praktisk bistand i hjemmet på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller alder for å motta hjelp.

Slik søker du:

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Råde kommune.      

 

Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger bistand til, så vurderer tildelingskontoret hvilken tjeneste som passer best for deg.

Dersom det er en annen person som sender inn søknaden på vegne av deg, må du gi fullmakt til denne personen.  Signert fullmakt kan enten legges ved søknaden eller ettersendes kommunen v/tildelingskontoret per post.

Skjemaet sendes direkte til tildelingskontoret, se adressen på denne siden.

Hjelp til å søke:

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut søknadsskjema kan du kontakte tildelingskontoret ved Helsehuset Råde.

Søknadsfrist:

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende.

Priser 

Praktisk bistand Helsehuset HBT
Kategori timepris Makspris pr. måned
Brukere med inntekt under 2G følger maksimalsatser fastsatt av HOD* - -
Brukere med inntekt over 2G pr.mnd. 334,- 1000,-
Brukere med inntekt over 3G pr.mnd. 376,- 1500,-
Brukere med inntekt over 4G pr.mnd. 444,- 2228,-

Kontakt

Praktisk bistand Vakttelefon
Mobil 40 43 13 10

Adresse

Besøksadresse
Helsehuset Råde
Skoleveien 1-3
1640 Råde

Postadresse
Helsehuset Råde v/ Tildelingskontoret
Skoleveien 1-3
1640 Råde