Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen utfører samfunnsmedisinske oppgaver på administrativt nivå. Samfunnsmedisin har fokus på hele befolkningens helse, og hvordan vi organiserer vårt helsetilbud.

Kommuneoverlegen er pådriver for at helsetjenester utøves i henhold til lover og forskrifter. Kommuneoverlegen holder seg oppdatert på samfunnsutvikling innen området, og gir råd til kommunens ledelse om nødvendig kompetanse i henhold til oppgavene.

Faglig kontaktperson

Kommuneoverlegen er faglig kontaktperson for samarbeidspartnere som allmennlegene, spesialisthelsetjenesten og private helsetjenestetilbydere, samt statlige helsemyndigheter. Kommuneoverlegen jobber med samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten på systemnivå.

Faglig ansvar

Kommuneoverlegen har et faglig ansvar for organiseringen av legevakt og for utøvelsen av miljørettet helsevern ved den interkommunale tjenesten for miljørettet helsevern. Kommuneoverlegen er kommunens smittevernlege i henhold til smittevernloven. Kommuneoverlegen forvalter kommunens medisinske skjønn i forhold til plan- og bygningsloven. Kommuneoverlegen deltar i kommunens psykososiale beredskapsteam og i kriseledelsen.

Kontakt

Ved behov for kontakt med kommuneoverlege, se kontaktinformasjonen.

Alternativt kontaktsted ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor normal kontortid, er legevakt: Tlf: 116 117 for helserelaterte henvendelser, eventuelt andre nød- og vakttelefoner (link til nettsiden med nød- og vakttelefoner).

Kontakt

Sarah Frandsen Gran
Kommuneoverlege
E-post
Telefon 92 25 01 44

Adresse

Rådhuset
Skråtorpveien 2A
1640 Råde
Telefon: 69295000