Parkeringstilltatelse for forflytningshemmede

Hvem kan søke

Du kan søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede hvis du har:

  • Vesentlig redusert gangevne som dokumenteres av lege
  • Behov for særlig kort vei fra parkeringsplass til bolig, arbeidssted eller annen aktivitet

Slik søker du

Hvis du søker for første gang må du legge ved kopi av legeerklæring og førerkort. Alle som søker må legge ved et bilde. 
Hvis du skal fornye tillatelsen, må du søke på nytt. Søk i god tid før tillatelsen går ut. Hvis det er vesentlige endringer i helsetilstand må du legge ved oppdatert legeerklæring. 

Søknadskjema

Kontakt

Tildelingskontoret
Telefon 91 69 23 99

Telefontid : kl. 09:00-14:30