Pårørendestøtte

Fra onsdag 18 november etableres det en Pårørende telefon som vil være betjent onsdager fra kl 12-14. Tiltaket er et prosjekt. 

Hva tilbyr vi?

Samtaler, råd og veiledning onsdager fra 12:00 - 14:00 

Hvem kan få tilbudet?

For deg som er pårørende, en slektning, venn eller annen relasjon som føler omsorg eller ansvar for noen som er fysisk eller psykisk syk, har en funksjonsnedsettelse, sliter med avhengighet eller er innsatt i fengsel. Målet med prosjektet er å styrke støtten til deg som har krevende omsorgsoppgaver, og bidra til å forebygge slik at du ikke utvikler egne helseplager. Det å leve som pårørende eller etterlatt, påvirker en både fysisk, psykisk, sosialt og i arbeidslivet.

En del av prosjektet er også å nå ut til de pårørende med avlastende hjemmebesøk og individuell veiledning og støttesamtaler. Det vil søkes på avlasting på vanlig måte til tildelingskontoret. Søknad finnes på kommunens hjemmesider eller du kan ta kontakt med tildelingskontoret på telefon 916 92 399 så får du hjelp til søknaden.

Slik tar du kontakt:

Ring til 916 92 399 Det vil også være mulig å avtale møtetid for personlig møte da også i samme tidsrom.

Kontakt

Pårørende-telefon
Mobil 91 69 23 99