Psykososialt beredskapsteam/Kriseteam

Psykososialt beredskapsteam (kriseteam) i Råde kommune har som oppgave å yte støtte, omsorg og faglig hjelp ved oppståtte kriser. Kriseteamet koordinerer og ser til at annet støtteapparat og nettverk trekkes inn - rett etter hendelsen og i en kortere periode. Kriseteamets arbeid skjer i samarbeid med legevakt, politi og andre samarbeidspartnere. 

Kriseteamet gir rask og hensiktsmessig hjelp ved: 

  • Brå og uventet død 
  • Alvorlige ulykker • 
  • Andre akutte kriser der den etablerte krise/beredskapstjeneste (brann og redningsvesen, legevakt, sykehus, prest og annet) har behov for ekstra bistand.

 

Kriseteamet har ikke noe hovedansvar ved større katastrofer i kommunen. Har du behov for å komme i kontakt med psykososialt kriseteam på grunn av en akutt hendelse, ta kontakt med din nærmeste legevakt på telefon 116 117, så hjelper de deg videre.