Lånereglement - Råde bibliotek

Lånereglementet er felles for Viken-bibliotekene med noen tillegg for Råde bibliotek. Gebyr- og erstatningssatsene er vedtatt av kommunestyret i Råde kommune.

Reglement for Råde bibliotek

 • Du er velkommen til å låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det passer deg.
 • Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet.
 • Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort. Tapt kort må erstattes
 • Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre lånetid
 • Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan gjøres via Internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket
 • Biblioteket kan skaffe materiale fra andre bibliotek dersom det ikke er tilgjengelig i det biblioteket du besøker
 • For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes
 • Du kan få ett lånekort, som du kan bruke på alle folkebibliotek og de fleste høgskole eller –universitetsbibliotek i Norge.
 • For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet
 • Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort
 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett
 • Bibliotekansatte har taushetsplikt
 • Utlånstid for film/DVD er 7 dager. Ved utlån av film vil aldersgrensene som står på omslaget bli fulgt.
 • Gebyr- og erstatningssatsene er vedtatt av kommunestyret i Råde kommune.
 • Oppdatert januar 2020

Barn under 15 år kan få lånekort etter samtykke fra foresatte.

Underskrift av foresatt for barn på lånerregistreringsskjemaet (DOC, 30 kB), og voksnes underskrift på lånekortet, gjelder som samtykke til lagring av persondata, jamfør GDPR, og som godkjenning av lånerreglementet ved Råde bibliotek.

 • Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett
 • Bibliotekansatte har taushetsplikt

Tillegg gjeldende for Råde bibliotek

 • Utlånstid for film/DVD er 7 dager. Ved utlån av film vil aldersgrensene som står på omslaget bli fulgt.