Hva skal du bygge

Dersom du skal gå i gang med et byggetiltak må det være i tråd med plan- og bygningslovens regler, med forskrifter og arealplaner (kommuneplanens arealdel/reguleringsplan).

I listen under vil du kunne finne svar på spørsmål knyttet til ulike typer tiltak som du planlegger å bygge. 

Kontakt

Hilde Berge
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 53
Vernes Hasanagic
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 48 89 27 50
Irina Bjørnevald
Byggesaksbehandler - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 47 46 55 85

Åpningstider

Virksomhet teknisk:
Åpent for publikum alle hverdager
kl. 10.00-14.00 (lunsj 11.00-11.30 da er døren låst)