Seksjonering/oppmåling - priser

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskrift §16) fastsettes som følgende for Råde kommune. Virksomhet teknisk.

Generelt.

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg til gebyrsatsen og skal betales etter den sats som gjelder på tinglysningstidspunktet.

Ved arealoverføring tilkommer en dokumentavgift, til staten, på 2,5 % av arealets/volumets markeds verdi.

Kontakt

Kristian Bakke
Oppmålingsingeniør - Virksomhet miljø, plan og teknikk
E-post
Mobil 488 93 693
Bashir Sharifi
Oppmålingsingeniør- Virksomhet miljø, plan og bygg
E-post
Mobil 488 91 757