Seksjonering/oppmåling - priser

Gebyrer for arbeider etter matrikkelloven (Lovens §32, forskrift §16) fastsettes som følgende for Råde kommune. Virksomhet teknisk.

Generelt.

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg til gebyrsatsen og skal betales etter den sats som gjelder på tinglysningstidspunktet.

Ved arealoverføring tilkommer en dokumentavgift, til staten, på 2,5 % av arealets/volumets markeds verdi.

Kommunale priser (oppmåling teknisk)

Kontakt

Kristian Bakke
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 488 93 693
Bashir Sharifi
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 488 91 757