KommuneTV direktesender fra kommunestyremøtene

Råde kommune startet opp med direktesendt kommuneTV fra kommunestyrets møter 7.april. Så velkommen på nett. Du kan nå velge om du vil se kommunestyret hjemme eller du kan møte opp som før. 

Råde kommunes direktesendt kommuneTV 

Fra torsdag 7. april 2022 kl. 17.30 startet vi med å sende direktesendt KommuneTV fra kommunestyrets møter.

Lenke til KommuneTV: https://rade.kommunetv.no/

  • Sendingen vil foregå på to kameraer: Ett fra podiet/talerstol og ett som viser salen. Den som følger sendingen kan selv velge hvilket kamera han/hun ønsker å følge. 
  • Hver sak som blir behandlet er markert, slik at publikum kan klikke seg inn i en egen meny og se opptaket fra hver sak.
  • I ettertid vil det ligge en lenke til sendingen på KommuneTV siden, slik at man kan se hele sendingen når man ønsker, eller enkeltsaker.