Forhåndsstemming - fylkestingets omvalg i Moss:

Er du folkeregistrert bosatt i Moss, men oppholder deg i Råde? 
Da kan du forhåndsstemme på rådhuset i Karlshus på hverdager mellom kl 09.00- 15.00 fra 13.- 24.november.
Husk legitimasjon! 
Ta kontakt på 69295000 hvis du lurer på noe.

Husk legitimasjon!