Tidligstemmegivning fra 3. juli

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Tidligstemmegivning
Velgere som ønsker å stemme i tiden mandag 3.juli til og med onsdag 9.august, kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge, men du må avtale tid på forhånd.

I Råde kommune gjøres avtale på telefon til servicetorget, tlf. 69295000, eller e-post til postmottak@rade.kommune.no

Husk å ta med legitimasjon. Har du fått valgkort, tar du også med deg dette.
Valgstyret i Råde

For deg som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmperioden eller på valgdagen

Tidligstemmegivningen er en ordning for de som ikke har anledning til å stemme i forhåndsstemmeperioden (fra 10.aug) eller på valgdagene 10. og 11. september.

Du trenger ikke å dokumentere hvorfor du ikke har anledning til å avgi ordinær forhåndsstemme eller stemme på valgdagen. Du behøver heller ikke å være bosatt i Råde kommune. 

Tidligstemmingen gjennomføres på Råde rådhus på hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00.