Valgdagene 10. og 11. september

Valgdagen er mandag 11. september, men i Råde kommune kan du også stemme søndag 10.september.

På valgdagene må du stemme i den kommunen der du er manntallsført. Det vil si der du hadde registrert bostedsadresse den 30. juni 2023.

Disse stedene kan du stemme på

Velgere som er manntallsført i Råde kommune kan stemme på følgende steder på 
valgdagene 10. og 11. september:

  • Rådehallen i idrettsparken i Karlshus.
  • Saltneshallen ved Spetalen skole i Saltnes.

Åpningstider

Begge valglokaler har følgende åpningstider:
Søndag 10. september: kl. 15.00 – 18.00
Mandag 11. september: kl. 09.00 – 21.00

Husk legitimasjon

Husk legitimasjon når du stemmer. De vanligste typer legitimasjon er pass, 
førerkort og bankkort. Det er et minimumskrav at legitimasjon inneholder 
velgers navn, fødselsdato og år, samt bilde.

Tar du i tillegg med valgkort, vil dette gjøre registreringen enklere for oss.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om valglokalene 
www.valglokaler.no 

Valgstyret i Råde