Valgstyret i Råde kommune

Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg. De har også ansvar for godkjenning av listeforslag og hvem som blir stemt inn (valgoppgjør).

Valgstyret ledes av ordfører Renè Rafshol. Se hele medlemsoversikten.

Formannskapets medlemmer utgjør valgstyret

Kommunestyret i Råde vedtok 22.september 2022 følgende; For kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 velges formannskapets medlemmer som valgstyrets medlemmer, med formannskapets varamedlemmer som valgstyrets varamedlemmer. Som leder velges ordfører og som nestleder velges varaordfører. 
Kommunestyret delegerer myndighet til valgstyret å oppnevne stemmestyrerer og å beslutte antall stemmekretser til valgstyret, i henhold til valglovens §§ 4-2 og 9-3.