Fritak for eiendomsskatt

Eiendommer som skal fritas etter eigedomsskattelova § 5, vil automatisk bli fritatt.

Dersom du mener at du eier en eiendom etter § 5 og ikke har fått fritak, må du ta kontakt med Råde kommune.

Kommunestyret kan også helt eller delvis frita andre type eiendommer for eiendomsskatt etter eigedomsskattelova § 7.

Hvem andre får fritak etter § 7?

Råde kommune fastsetter generelt fritak for eiendomsskatt for eiendommer som kan unntas med hjemmel i § 7 a "Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten".

Type eiendommer:

  • skole
  • menighetshus
  • klubbhus til lag og foreninger
  • grendehus
  • barnehager
  • og lignende

Bygninger av historisk verdi og fredede bygninger

Kommunestyret har besluttet at det gis fritak for bygninger av historisk verdi og fredede bygninger etter eiendomsskattelovens § 7 b.

Behandling av fritak i kommunestyret

Fritak for eiendommer etter eiendomsskattelovens § 7 a og § 7 b skal behandles av kommunestyret. Kommunestyret behandlet 08.02.2024 sak 001/24 Fritak for eiendomsskatt i Råde kommune.

Fritaksliste for eiendomsskatt i Råde kommune 2024 etter eiendomsskatteloven § 7 (PDF, 424 kB)

Søknad om fritak

Eiendommer som kan kvalifisere for fritak, men som ikke er i fritakslisten, kan sende en begrunnet søknad om fritak til Råde kommune.

Slik sender du søknaden  

Per e-post:
postmottak@rade.kommune.no

Per post:
Råde kommune
Skråtorpveien 2 A
1640 RÅDE