Ord, utrykk og nyttige forklaringer

Nedenfor er en forklaring av ord og utrykk som forekommer i forbindelse med eiendomsskatten. 


Trykk på plusstegnet ved siden av ordene.