Takstsoner fritid

Kommunen er inndelt i soner ut fra forskjeller i prisnivået på eiendomsomsetninger i ulike deler av kommunen.

Sonene fremgår av tabellene 3.4 i Veiledende rammer og retningslinjer for taksering i Råde kommune i henhold til lov om eiendomsskatt til kommunene. (PDF, 526 kB)

3 kart over takstsoner fritid finnes nedenfor.

Saltnes Spetalen

Kartutsnitt over takstsone Saltnes og Spetalen med fargede felt - Klikk for stort bilde

Tasken, Oven Hestholmen 

Kartutsnitt over Tasken, Oven, Hestholmen i farger - Klikk for stort bilde

Øst for E6-Vansjø

Kartutsnitt over takstsone øst for E6 Vansjø med fargede felt - Klikk for stort bilde