Barnehage- søknad om redusert foreldrebetaling

Reduksjon i foreldrebetalingen.

Husholdninger med samlet inntekt som er lavere enn en statlig sats 592 167,- skal betale maks seks prosent av skattepliktig person og kapitalinntekt.

Gratis kjernetid i barnehagen.

Gratis kjernetid betyr at 20 timer av oppholdet i barnehagen er gratis. Fra og med 1. august 2021 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 583 650,- kroner pr. år. Dette gjelder for 2, 3, 4 og 5 åringer og barn med utsatt skolestart. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett på fritak, har krav på fritak på 20 timer uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Utregningsgrunnlag

Foreldrebetalingen i barnehage skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Dette gjelder både for ordningen med reduksjon i foreldrebetalingen og den nasjonale ordningen med gratis kjernetid.

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

Når skal en søke om reduksjon?

Søk gjerne reduksjon i foreldrebetaling når du takker ja til barnehageplass. Det er mulig å søke på begge overnevnte ordninger.

Søknadsfrist fortløpende

Du søker elektronisk i foreldreportalen til Visma, portalen benyttes både for kommunale/ikke-kommunale barnehager. Man logger inn med ID-porten.
Man kan søke om redusert foreldrebetaling i løpet av barnehageåret, vedtaket blir gjeldende måneden etter søknaden er sendt. Vedtaket om redusert foreldrebetaling gjelder for et barnehageår av gangen. 

Vilkår 

For å få redusert pris på grunn av lav inntekt må du:

  • Logg på Visma foreldreportal og søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. 
  • Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden. 
  • Systemet henter opp din skattemelding.

 

Søknadsfrist 1. juni. Ved start i løpet av året sendes søknad fortløpende. Logg inn i Visma foreldreportal for å søke om redusert foreldrebetaling. Søknader som kommer inn etter fristen blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling er gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden, og gjelder for ett barnehage-år.