Beredskapsteam mot mobbing

Beredskapsteamets formål 

Barnehager og skolene skal ha gode rutiner for å forebygge krenkelser som mobbing, vold og rasisme. Hovedregelen er at henvendelser knyttet til mobbing, vold og rasisme først skal gå til barnehagen/skolen. 

Beredskapsteamet mot mobbing er et sikkerhetsnett når barnehagen/skolens rutiner ikke er iverksatt eller ikke har ført fram. 

Kontakt

Beredskapsteam mot mobbing
E-post
Telefon 69 29 50 00
Anders Tønnesland
Pedagogisk-psykologisk rådgiver/ avdelingsleder
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 971 45 099