Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Råde og Våler (PPT)

PPT er hjemlet i Opplæringsloven

PPT i Råde er en lovpålagt kommunal tjeneste som omfatter alle som har rettigheter etter Opplæringsloven, herunder også førskolebarn og voksne som har behov for hjelp. 

PPT sine hovedoppgaver er:

 • Undersøkelser/observasjoner/sakkyndig utredning
 • Bistå i forhold til kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling i skolen
 • Praktisk rådgivning og hjelp til hjem, barnehager og skoler
 • Henvisning til og samarbeid med andre instanser
 • Forebyggende arbeid

PPT samarbeider med barnehager, skoler og andre instanser i og utenfor kommunen

PPT legger vekt på å ha god kontakt med foreldre/foresatte i arbeidet med barn og unge

PPT gir sakkyndige uttalelser hvis barn/ungdom/voksne har behov for spesialundervisning

Personalet ved PPT har taushetsplikt

Hvordan komme i kontakt med PPT?

Mange foreldre er usikre på OM eller NÅR de skal kontakte PPT. Vi oppfordrer til tidlig kontakt mens problemene er små. Foreldrene kan gjerne ta kontakt selv eller gjennom barnehage/ skole. Sammen vil vi prøve å finne fram til barnets sterke sider og interesser, for å forandre på eller avhjelpe det som er vanskelig.

Voksne kan selv, eller via andre, ta kontakt direkte med PPT.

Henvisningsskjema finner dere på denne siden, men vi ser gjerne at problemstillingen er drøftet med barnehage/skole først. 

Her er eksempler på vansker som PPT arbeider med:

 • Lærevansker
 • Språk-, kommunikasjons- og talevansker
 • Lese-, skrive- og regnevansker
 • Sosiale vansker, eks mobbing
 • Funksjonshemninger
 • Utviklingsforstyrrelser med f.eks atferdsvansker
 • Emosjonelle vansker /relasjonsvansker
 • Spørsmål i forbindelse med skolestart
 • Oppdragelsesspørsmål

Råde PPT har fokus på den enkeltes ressurser og muligheter!

HUSK: 

 • Foreldre og barn har rett til et tilbud om pedagogisk-psykologisk rådgivning
 • Barn i alderen 0 - 5 år og elever i grunnskolen har rett til spesialpedagogisk hjelp/opplæring, etter sakkyndig vurdering
 • Voksne kan ha behov for særskilt hjelp på grunnskolens område etter sakkyndig vurdering
 • Det er egen PP-tjeneste for videregående skoler i Østfold.

infobrosjyre_om_PPT (DOC, 262 kB)

Kontakt

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Råde og Våler
E-post
Telefon 69 29 50 00

Besøksadresse: FAMLIEHUSET, Skråtorpveien 2B, 1640 Råde   
Postadresse: Skråtorpveien 2A, 1640 Råde 

 

Anders Tønnesland
Pedagogisk-psykologisk rådgiver/ avdelingsleder
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 97 14 50 99
Steffen Jensen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 90 23 25 26
Martine K. Bugten
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 92 68 36 65
Jytte Fischenich
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 47 79 32 87
Galavij Bahramivand
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 40 40 61 93
Linn Therese Kristiansen
Pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 69 29 50 00
Mobil 47 78 04 35